Back to Top

Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων από το 2024 εισάγει η Ε.Ε.

Τον βηματισμό της σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακών δεξιοτήτων θέλει να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. θέτει σε εφαρμογή πιλοτικό σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, θέλοντας να διευκολύνει την αναγνώριση της πιστοποίησης των digital skills.

Το τελικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024, με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου και τις διαπιστώσεις της μελέτης. Στόχος του πιστοποιητικού είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αποδοχή της σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται ευρέως, εύκολα και γρήγορα, οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών από τους εργοδότες, τους παρόχους κατάρτισης και όχι μόνο.

Θέλοντας να δώσει ώθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις ψηφιακές δεξιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις σύστασης του Συμβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Στόχος της Επιτροπής είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη, καθώς και τους κλάδους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ποιοτική, συμπεριληπτική και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών.

“Παρά την πρόοδο και ορισμένα εξαιρετικά παραδείγματα καινοτομίας, οι συντονισμένες προσπάθειες δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συστημικό ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση επαρκών επιπέδων επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξοπλισμό και ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ψηφιακή κατάρτιση (αναβάθμιση των δεξιοτήτων) των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή.

Task force για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η Επιτροπή θα συστήσει ομάδα υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα, το οποίο έχει γίνει ακόμη πιο έντονο εξαιτίας της κρίσης COVID-19.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου επενδύσεων, διακυβέρνησης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών, για αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Η δεύτερη κοινή πρόκληση, που προσδιορίστηκε, αφορά τα διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων στα διάφορα τμήματα του πληθυσμού και την ικανότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφορές. Η πρόταση για “Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” αφορά κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Καλεί δε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν έγκαιρα δράση εξασφαλίζοντας την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με τον καθορισμό κλιμακωτών στόχων και τη θέσπιση στοχευμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένες “ομάδες προτεραιότητας ή δυσπρόσιτες ομάδες”.

Η πρόταση καλεί τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την πληροφορική υψηλής ποιότητας στα σχολεία, να ενσωματώσουν την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες στις πολιτικές τους και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στα επαγγέλματα της τεχνολογίας των πληροφοριών υιοθετώντας στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς.

Ψηφιακή δεκαετία

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα “Ψηφιακή Δεκαετία” της Ε.Ε. έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το 80% των ενηλίκων θα διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ότι 20 εκατ. ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ θα απασχολούνται στην Ε.Ε. έως το 2030.

Στόχος του διαλόγου ήταν να επιτευχθεί μεγαλύτερη δέσμευση για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της για το 2030 στον συγκεκριμένο τομέα.

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Κυριακή, Οκτώβριος 1, 2023 - 17:46
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29, 2023 - 19:58
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29, 2023 - 17:09

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!