Back to Top

Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου της Ε.Ε.

Με την ευκαιρία της διάσκεψης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας: Σήμερα. Αύριο. Για όλους.», σήμερα ξεκίνησε μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις κύριες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.

Βασικά μηνύματα

Από τις συζητήσεις προέκυψαν τα ακόλουθα δέκα συμπεράσματα:

Ο κόσμος πράγματι αλλάζει: η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και όλες οι άλλες περιοχές του κόσμου, βρίσκεται υπό μετασχηματισμό και συχνά απειλείται από μεγατάσεις όπως η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η δημογραφική αλλαγή και συγκεκριμένα η γήρανση του πληθυσμού.

Το μέλλον της εργασίας είναι ΤΩΡΑ: οι αλλαγές στην αγορά εργασίας συμβαίνουν τώρα και είναι μη αναστρέψιμες — για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η οικονομία των πλατφορμών, που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Η ΕΕ παρέχει ένα σημείο αναφοράς καθώς και στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων: ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί την πυξίδα που θα εμπνεύσει — στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων — νέα νομοθεσία ή πολιτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που θα κατευθύνουν μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα διοχετεύσουν αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση στην αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών κοινωνικών προτεραιοτήτων.

Πρέπει να καθορίσουμε πως επιθυμούμε να είναι ο μελλοντικός κόσμος της εργασίας και πως θα επιτευχθεί ο σκοπός αυτός: θέλουμε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο όμως θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου και να αξιοποιεί τα οφέλη της τεχνολογικής καινοτομίας. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, πρέπει να καταρτίσουμε έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένες δράσεις.

Χρειαζόμαστε μια ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν απώλεια θέσεων εργασίας ή μεταβάσεις χρειάζονται ολοκληρωμένη στήριξη, με βάση την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες απασχόλησης, την εισοδηματική στήριξη και τις κοινωνικές υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στις αγορές εργασίας της ΕΕ έχει διερευνηθεί από ειδική ομάδα υψηλού επιπέδουΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, η οποία υπέβαλε προτάσεις ενόψει της διάσκεψης γύρω από τρία κύρια θέματα: ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, νέες εργασιακές σχέσεις και νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Χρειαζόμαστε επαρκείς επενδύσεις: θα έχει ζωτική σημασία να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών πολιτικών για τις δεξιότητες και των μέτρων στήριξης των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας.

Χρειαζόμαστε καλύτερες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας: που θα υλοποιούνται από δημόσιες διοικήσεις υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα παρέχουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι πολίτες και οι κοινωνίες μας. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, των παρόχων δεξιοτήτων, των κοινωνικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.

Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω: τα οικονομικά οφέλη θα πρέπει να φθάσουν σε όλους τους Ευρωπαίους, ακόμη και σε εκείνους που ζουν σε μειονεκτούσες περιοχές μεγάλων μητροπόλεων ή σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Η επιτυχία κάθε πολιτικής θα πρέπει να κρίνεται με βάση τον αντίκτυπό της στα πλέον ευάλωτα άτομα και στη συνεκτικότητα του κοινωνικού μας ιστού.

Η ενίσχυση των ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καίρια σημασία: η ΕΕ είναι σε κατάλληλη θέση ώστε να εντείνει τη συνεργασία της με άλλους οργανισμούς και εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη διασφάλιση της προόδου στην υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων.

Το μέλλον αποτελεί κοινή μας ευθύνη: όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (παγκόσμιο, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό/τοπικό) πρέπει να συνεργάζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών με στόχο την επίτευξη των προσδοκιών των πολιτών και των εργαζομένων της ΕΕ.

Aναλυτικότερα:
Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου της Ε.Ε.

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2020 - 10:25
Παρασκευή, Μάιος 29, 2020 - 19:09

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!