Back to Top

Κοινωνική επιχείρηση: επιχειρηματικότητα με κοινωνικό αντίκτυπο

Από το 2010, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα δίνουν στους ανέργους και στα ευάλωτα άτομα την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία.

Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 14% της συνολικής απασχόλησης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της ΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, 30,6 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15-64 ετών στην ΕΕ ήταν αυτοαπασχολούμενοι το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99% των εταιρειών στην ΕΕ και στα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης, είναι σαφές γιατί η Επιτροπή στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις.

Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, η Επιτροπή:

εστιάζει στις νεοφυείς επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες·
υποστηρίζει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες·
βοηθά τους επιχειρηματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στηρίζοντας τους παρόχους μικροπιστώσεων μέσω του προγράμματοςΑπασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI)·
υποστηρίζει τη μικροχρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Κοινωνική επιχείρηση: επιχειρηματικότητα με ανθρώπινη διάσταση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 43 000 κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για πάνω από 2,2 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με μελέτη η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο κύκλος εργασιών της κοινωνικής οικονομίας αντιστοιχεί στο 10% του εθνικού ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων απορρέει από την αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην ώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Εστιάζοντας στον άνθρωπο, προάγουν μια αίσθηση κοινωνικής συνοχής και προωθούν το κοινό καλό.

Βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνικές επιχειρήσεις:

εξυπηρετούν το συμφέρον της κοινότητας (κοινωνικοί, κοινωνιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι) αντί της μεγιστοποίησης του κέρδους·
έχουν καινοτόμο χαρακτήρα, μέσω των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και μέσω των μεθόδων οργάνωσης ή παραγωγής που χρησιμοποιούν·
απασχολούν τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας (κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, μια κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει να πληροί επίσης τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

να ασκεί οικονομική δραστηριότητα·
να επιδιώκει κάποιον ρητό και κυρίαρχο κοινωνικό στόχο·
να έχει όρια ως προς την κατανομή των κερδών και/ή των περιουσιακών στοιχείων·
να είναι ανεξάρτητη·
να έχει διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά ήδη έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σχετικός σύνδεσμος:
"https://ec.europa.eu/eures

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Ιανουάριος 25, 2020 - 20:13
Τρίτη, Ιανουάριος 21, 2020 - 09:14

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!