Back to Top

Προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των βασικών κανόνων διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα στοχευμένες τροποποιήσεις των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γνωστοί ως δημοσιονομικός κανονισμός. Κύριος στόχος της πρότασης είναι να ευθυγραμμιστούν οι υφιστάμενοι κανόνες με τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027 και να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στα ήδη ισχύοντα πολύ υψηλά πρότυπα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ για έναν πιο διαφανή, καλύτερα προστατευμένο και πιο ευέλικτο προϋπολογισμό.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή πρόταση επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια στους αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ, ενώ παράλληλα επιτρέπει στον προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται καλύτερα σε περιόδους κρίσης και καθιστά εξ ορισμού ψηφιακή τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Οι πρόσφατες εμπειρίες μάς έχουν διδάξει ότι το να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις μας βοηθά να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Προσβλέπω σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο με σκοπό την άμεση εφαρμογή των κανόνων αυτών προς όφελος όλων».

Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνουν αυξημένη διαφάνεια μέσω της βελτίωσης της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους αποδέκτες της χρηματοδότησης της ΕΕ και τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των λογιστικών και άλλων ελέγχων και μέσω της χρήσης ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ για την εξόρυξη δεδομένων και τη βαθμολόγηση κινδύνων. Περιλαμβάνουν επίσης καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω της ενίσχυσης του συστήματος που βοηθά να εντοπίζονται οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ που παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες και να αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. Προτείνουν μεγαλύτερη ευελιξία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προβλέποντας ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις προμήθειες σε καταστάσεις κρίσης και εισάγοντας ένα νέο μέσο εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει με μεγαλύτερη ευκολία σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Η σημερινή πρόταση θα αποτελέσει τώρα αντικείμενο διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο με σκοπό την ταχεία έγκρισή της. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με αυτά τα δύο θεσμικά όργανα για να διασφαλίσει ότι οι αιτούντες και οι αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ μπορούν να αρχίσουν να επωφελούνται από τους νέους κανόνες το συντομότερο δυνατόν.

Αναλυτικότερα:

europa.eu

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!