Back to Top

Φορολογικά κίνητρα για μετοχικό κεφάλαιο για τη στήριξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων πρότεινε η Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη δημιουργία έκπτωσης φόρου για τη μείωση της στρέβλωσης που προκαλείται από την ευνοϊκή μεταχείριση του χρέους έναντι του μετοχικού κεφαλαίου (DEBRA), προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται και να καταστούν ανθεκτικότερες. Το μέτρο αυτό θα στηρίξει τις επιχειρήσεις με τη θέσπιση έκπτωσης φόρου που θα παρέχει στο μετοχικό κεφάλαιο την ίδια φορολογική μεταχείριση με το χρέος. Η πρόταση ορίζει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου φορολογούμενης εταιρείας από το ένα φορολογικό έτος στο άλλο θα εκπίπτει από τη φορολογητέα βάση της, όπως και στην περίπτωση του χρέους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός δίκαιου και αποδοτικού φορολογικού συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβάλλει στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο προσιτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ και προωθώντας την ολοκλήρωση των εθνικών κεφαλαιαγορών σε μια πραγματική ενιαία αγορά.

Η στρέβλωση υπέρ της ευνοϊκής μεταχείρισης του χρέους που εξακολουθεί να υφίσταται στους φορολογικούς κανόνες, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να αφαιρούν τόκους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση μέσω χρέους –όχι όμως και το κόστος που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου– μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν χρέος παρά να αυξήσουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους. Τα υπερβολικά επίπεδα χρέους καθιστούν τις επιχειρήσεις ευάλωτες σε απρόβλεπτες μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στην ΕΕ ανήλθε σε περίπου 14,9 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2020 ή 111 % του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι οι επιχειρήσεις με ισχυρή κεφαλαιακή δομή μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτες στους κλυδωνισμούς και έχουν περισσότερο την τάση να προβαίνουν σε επενδύσεις και να καινοτομούν. Ως εκ τούτου, η μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τη χρηματοδότηση μέσω χρέους και η στήριξη μιας πιθανής επανεξισορρόπησης της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Η συνδυασμένη προσέγγιση της έκπτωσης φόρου για το μετοχικό κεφάλαιο και του περιορισμού της έκπτωσης τόκων αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις κατά 0,26 % του ΑΕΠ, αλλά και το ίδιο το ΑΕΠ κατά 0,018 %.

Αναλυτικότερα: europa.eu

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!