Back to Top

Η ΕΕ εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ

Στις 10 Μαρτίου, η ΕΕ εγκαινίασε το MobiliseSME – ένα νέο πρόγραμμα για τις ΜΜΕ. Στο πλαίσιο των εγκαινίων, το πρόγραμμα φιλοξένησε ένα διαδικτυακό σεμινάριο προκειμένου να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους. Διαβάστε στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτό.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ανέπτυξε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της εσωτερικής κυκλοφορίας των εργαζομένων και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ειδικό πρόγραμμα για τη στήριξη των εργαζομένων που μεταβαίνουν σε άλλες εταιρείες στο εξωτερικό και ανταλλάσσουν δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το MobiliseSME.

Τι είναι το MobiliseSME;

Χρηματοδοτούμενο από τον άξονα EURES του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το MobiliseSME είναι το πρώτο πρόγραμμα κινητικότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το προσωπικό των ΜΜΕ. Βασίζεται σε ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το 2015 έως το 2017 και στηρίζει τις αποσπάσεις προσωπικού και τις συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

«Κύριος στόχος του MobiliseSME είναι η ενίσχυση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΕΕ, η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους και η καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας σε επίπεδο ΕΕ για ένα πρόγραμμα κινητικότητας για το προσωπικό των ΜΜΕ», εξηγεί ο Jose Enrique Val, υπεύθυνος έργου στο Fundacion Equipo Humano. «Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αξιοποίηση όλου του δυναμικού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και ενός από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία της, των ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ.»

Ποια είναι τα οφέλη των ΜΜΕ;

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική και οικονομική βοήθεια στις ΜΜΕ διοργανώνοντας και στηρίζοντας την παραμονή σύντομης διάρκειας (1-6 μήνες) σε ΜΜΕ σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι αποσπάσεις αυτές συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μηνιαίες επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 560 έως 1 100 EUR, ανάλογα με το κόστος διαβίωσης σε κάθε χώρα. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις καλύπτουν τα έξοδα ένταξης, διαμονής, ταξιδιού και κατάρτισης.

Οι επιχορηγήσεις και οι αποσπάσεις δεν αποτελούν τα μοναδικά οφέλη από τη συμμετοχή στο MobiliseSME. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εξατομικευμένες συνόδους σχετικά με τον τρόπο διεθνοποίησης των προϊόντων. Οι συμμετέχουσες ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από τα εκτεταμένα δίκτυα στα οποία ανήκουν τα τοπικά σημεία επαφής, αυξάνοντας την προβολή τους σε επίπεδο ΕΕ. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης στις ΜΜΕ εργαλεία και πληροφορίες για την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων στην ΕΕ, την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εύκολη! Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του MobiliseSME και να ελέγξετε κατά πόσο είστε επιλέξιμοι. Το επόμενο βήμα είναι να εγγραφείτε στην πλατφόρμα αντιστοίχισης για την εξεύρεση κατάλληλων ομολόγων με τη βοήθεια των τοπικών σημείων επαφής. Τέλος, αναπτύξτε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στις επιχειρήσεις υποδοχής ώστε να ενισχύσετε τις διεθνείς επιχειρηματικές εταιρικές σχέσεις σας στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά έως τα μέσα του 2022.

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!