Back to Top

Το ΕΚ ζητά ισχυρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των Ρομά

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη λήψη ισχυρότερων μέτρων για τη βελτίωση της ένταξης και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού τους στην ΕΕ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ανάληψη δράσης ώστε οι άνθρωποι με καταγωγή Ρομανί να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε στέγαση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και εργασία, με σαφείς και δεσμευτικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων.

Τα μέλη του ΕΚ ζήτησαν επίσης από τα κράτη μέλη να αποζημιώσουν τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση και τον τερματισμό κάθε μορφής σχολικού διαχωρισμού. Το ψήφισμα ενθαρρύνει δε την υιοθέτηση στρατηγικής που αντανακλά την ποικιλομορφία των κοινοτήτων Ρομά και την ίση συμμετοχή τους στη χάραξη δημόσιων πολιτικών.

Το ψήφισμα ζητάει τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων στα πλαίσια της στρατηγικής της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2020. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά για την περίοδο μετά το 2020.

Ο εισηγητής της έκθεσης, Ρόμεο Φρανζ (Verts/ALE, Γερμανία) είπε: "Το ψήφισμα αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά. Θέτει ως προτεραιότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια νομοθετική πρόταση για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή του λαού μου, και την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων καταγωγής Ρομανί".

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονοτική κοινότητα της Ευρώπης, με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 6 εκατομμυρίων στην ΕΕ. Πολλοί από τους Ρομά ζουν σε πολύ δύσκολες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και, λόγω της διαχρονικής αθιγγανοφοβίας, είναι θύματα κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και διαχωρισμού.

Το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά συστάθηκε το 2011 με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των Ρομά και της κοινωνικοοικονικής τους ένταξης στις ευρωπαικές κοινωνίες. Το 2013, μία σύσταση του Συμβουλίου ενίσχυσε τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, εστιάζοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και της φτώχειας, και θέσπισε την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης από τα κράτη μέλη το 2016. Επιπλέον, το 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την παροχή ίσων δικαιωμάτων στους ανθρώπους καταγωγής Ρομανί.

Ωστόσο, με την τωρινή στρατηγική ένταξης των Ρομά να λήγει το 2020, μια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ συμπεραίνει ότι παρότι ο τομέας της εκπαίδευσης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (με τη μείωση της πρόωρης διακοπής της σχολικής εκπαίδευσης κατά 19%), η συνολική πρόοδος έχει περιοριστεί λόγω του μη-δεσμευτικού χαρακτήρα της στρατηγικής της ΕΕ.

Αναλυτικότερα:
europarl.europa.eu

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2020 - 17:15

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!