Back to Top

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας»

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια ανανεωμένη έκδοση της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας».

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα καλεί όλους τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων) να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Η νέα έκδοση θα βελτιώσει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις και την επικοινωνία της Επιτροπής με το κοινό, ενισχύοντας και τη διαφάνεια. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας χάραξης των πολιτικών της ΕΕ, χάρη στη συμβολή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της πύλης.

Η νέα έκδοση διευκολύνει το κοινό να βρει στην πύλη την πρωτοβουλία της Επιτροπής που το ενδιαφέρει περισσότερο, χάρη σε βελτιωμένες λειτουργίες αναζήτησης. Η πύλη είναι πιο εύχρηστη, ώστε το κοινό να μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του έχοντας απευθείας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες διαβουλεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα, όπως η διαβούλευση για τη στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας.

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Βελτιώνοντας τη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» και καθιστώντας την περισσότερο διαισθητική, αναβαθμίζουμε την απήχησή μας. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες —συμπεριλαμβανομένων όσων δεν γνωρίζουν σε βάθος τη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ— να συμβάλουν στις πρωτοβουλίες μας κατά τη διαμόρφωσή τους, πριν και μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή. Πρόκειται για έναν ακόμη καθοριστικό τρόπο να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία μας πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.»

Στο πλαίσιο του θεματολογίου της για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με ευρύ φάσμα οργανώσεων, καθώς και με το ευρύ κοινό, με εργαλεία προβολής όπως η πύλη «Πείτε την άποψή σας». Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας ενεργά διαδικτυακές παρατηρήσεις, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι πρωτοβουλίες της ΕΕ να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και να είναι αναλογικές με αυτές.

Αυτό καθίσταται εμφανές με τις ακόλουθες τρεις δημόσιες διαβουλεύσεις στη νέα διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας»: τη διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των ψηφιακών υπηρεσιών· τη διαβούλευση(link is external) σχετικά με τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και τη διαβούλευση σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές.

Αναλυτικότερα πληροφορίες:
ec.europa.eu

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!