Back to Top

Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά ελάχιστες αρχές για το σχιστολιθικό αέριο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος από την τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου που χρησιμοποιείται ιδίως σε έργα εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου. Η σύσταση θα βοηθήσει όλα τα κράτη μέλη, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη τεχνική, στην αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον και θα προσφέρει περισσότερη διαφάνεια στους πολίτες. Θέτει επίσης τη βάση για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τον κλάδο παραγωγής και ενός σαφέστερου πλαισίου για τους επενδυτές.

Η σύσταση συνοδεύεται από ανακοίνωση στην οποία εξετάζονται οι δυνατότητες και οι προκλήσεις που απορρέουν από τη χρήση της υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Και τα δύο έγγραφα εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ένος ολοκληρωμένου πλαισίου κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής για την περίοδο έως το 2030.

Ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Το σχιστολιθικό αέριο δίνει ελπίδες σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, αλλά αποτελεί και πηγή ανησυχίας του κοινού. Η Επιτροπή απαντά στο κάλεσμα για δραστηριοποίηση ορίζοντας ελάχιστες αρχές τις οποίες καλούνται να τηρούν τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες για την υγεία και το περιβάλλον και να προσφέρεται στους φορείς εκμετάλλευσης και τους επενδυτές η δυνατότητα πρόβλεψης που χρειάζονται.»

Βασισμένη στην υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ, αλλά και συμπληρώνοντάς την όπου ήταν αναγκαίο, η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν ιδίως θέματα όπως:

- ο έγκαιρος προγραμματισμός των εξελίξεων και η αξιολόγηση των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση αδειών·

- η προσεκτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων·

- η εξασφάλιση ότι η ακεραιότητα του φρέατος ανταποκρίνεται στα πρότυπα της βέλτιστης πρακτικής·

- ο έλεγχος της ποιότητας του νερού, του αέρα και του εδάφους σε τοπικό επίπεδο πριν από την έναρξη των έργων, με σκοπό την παρακολούθηση τυχόν μεταβολών και την αντιμετώπιση κινδύνων·

- ο έλεγχος των εκπομπών αερίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με δέσμευση των αερίων·

- η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε φρέαρ και

- η διασφάλιση ότι οι φορείς εκμετάλλευσης εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη, τον κλάδο παραγωγής και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές αποδόσεις των έργων σχιστολιθικού αερίου.

Σχετικός Σύνδεσμος: europa.eu

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Φεβρουάριος 24, 2024 - 09:45
Παρασκευή, Φεβρουάριος 23, 2024 - 20:36

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!