Back to Top

Ευκολότερη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση

Η ΕΕ διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αντλούν τα αναγκαία κεφάλαια για επενδύσεις.

Οι αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την κρατική στήριξη (δηλ. τις κρατικές ενισχύσεις) είναι μια απάντηση στο ότι, από την οικονομική κρίση του 2008 και μετά, το ένα τρίτο περίπου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη δεν κατάφεραν να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονταν για να αναπτυχθούν.

Σε γενικές γραμμές, οι νεοφυείς (start-ups) και οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος όμως έχει περιοριστεί δραστικά λόγω της πιστωτικής κρίσης.

Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού

Αυτή η αδυναμία της αγοράς έχει επηρεάσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, από το στάδιο της εκκίνησης και μετά, γεγονός που δυσχεραίνει τις επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις και μειώνει τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κύριος στόχος είναι να καθιερωθούν απλοί και ευέλικτοι κανόνες που θα εξασφαλίσουν στις μικρές επιχειρήσεις ταχύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου και θα τις βοηθούν στην προώθηση νέων προϊόντων και ιδεών στην αγορά.

Οι κανόνες της ΕΕ για την κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων - που είχαν σχεδιαστεί πριν από την πιστωτική κρίση με σκοπό να διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις - δεν άφηναν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών περιθώρια ώστε να βοηθούν τις επιχειρήσεις που αδυνατούσαν να αντλήσουν χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.

Τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης και παρέχοντας στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα δημιουργίας μηχανισμών που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικής στήριξης, π.χ. ίδια κεφάλαια και εγγυήσεις.

Ελπίζεται ότι οι εθνικοί μηχανισμοί θα δώσουν στους ιδιώτες επενδυτές περισσότερα κίνητρα για να επενδύουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές αυτές είναι μια σημαντική συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ για επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης σε μια δύσκολη εποχή για πολλές επιχειρήσεις, καθώς και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Προβλέπεται ότι μεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης - έως 15 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση - θα απαλλάσσονται από τον έλεγχο της Επιτροπής, σε σύγκριση με το ανώτατο όριο των 1,5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση ετησίως που ισχύει σήμερα. Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εστιάζει την προσοχή της σε υποθέσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον ανταγωνισμό.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ, θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2014 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης των κανονισμών της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Σχετικός Σύνδεσμος: ec.europa.eu

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Φεβρουάριος 24, 2024 - 09:45
Παρασκευή, Φεβρουάριος 23, 2024 - 20:36

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!