Back to Top

OPEN DAYS: «Ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων»

Περισσότεροι από 5500 εκπρόσωποι περιφερειών και πόλεων ανά την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων και προσεγγίσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επόμενη γενιά των επενδύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μπορούν να φέρουν και πάλι την Ευρώπη στην πορεία για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Η 11η ετήσια εκδήλωση «OPEN DAYS – «Ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων» θα πραγματοποιηθεί από τις 7-10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η τετραήμερη εκδήλωση που είναι η μεγαλύτερη στο είδος της, θα φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους πολιτικούς και τους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ σήμερα. Πράγματι, έχουν ολοκληρωθεί θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων της περιόδου 2014-20 φθάνει σε κρίσιμη φάση. Ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωση που φιλοξενείται από τον κ. Johannes Hahn, Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική και τον κ. Ramón Luis Valcárcel, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα περιλαμβάνει μια ομάδα συζήτησης σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της Ευρώπης. Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα περιλαμβάνει μια ομάδα συζήτησης σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ώστε να επανέλθει η Ευρώπη στην πορεία της ανάπτυξης.

Ο Επίτροπος κ. Hahn, αναφερόμενος στην επικείμενη εκδήλωση, δήλωσε: «Η φετινή εκδήλωση OPEN DAYS θα αποτελέσει το έναυσμα για τον τρόπο με τον οποίο θα επενδύσουμε και θα προγραμματίσουμε τους πόρους μας κατά τα επόμενα επτά έτη. Η εκδήλωση OPEN DAYS 2013 έφθασε σε μια αποφασιστική στιγμή για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής βρίσκονται σε τελική φάση, ενώ οι περιφέρειες εργάζονται πολύ στενά με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την προετοιμασία του εδάφους και για την παρουσίαση των στρατηγικών τους για τα προγράμματα της επόμενης γενιάς. Η νέα μας, αναμορφωμένη πολιτική θα προσφέρει στις περιφέρειες μια πραγματική ευκαιρία να επενδύσουν στο μέλλον στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Πρόκειται για τη στόχευση επενδυτικών προτεραιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα για την αξιοποίηση των επιμέρους πλεονεκτημάτων των πόλεων και των περιφερειών μας. Ανυπομονώ να συζητήσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική μπορεί να συμβάλει στη μεταμόρφωση των πόλεων και των περιφερειών μας, καθιστώντας τις περισσότερο ανταγωνιστικές, ενισχύοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Valcárcel, πρόσθεσε τα εξής: «Μια μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής αρχίζει να εφαρμόζεται και καλείται να προσφέρει το συντομότερο δυνατό αποτελεσματικά εργαλεία για τη στήριξη της ανάκαμψης και την προώθηση της απασχόλησης. Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επενδυτικά σχέδια για την περίοδο 2014-2020 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κατά το επόμενο έτος. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει δεσμευθεί πλήρως να βοηθήσει τις περιφέρειές της να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα δρόμου, ενώ συγχρόνως θα παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα σχεδίων και στρατηγικών. Με την προοπτική αυτή, η εκδήλωση OPEN DAYS του 2013 θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τους βασικούς παράγοντες της περιφερειακής πολιτικής για να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία και κανόνες, καθώς και να ανταλλάξουν τις καλύτερες ιδέες για την επίτευξη ανάπτυξης στις περιφέρειές μας».

Η εκδήλωση OPEN DAYS έχει φέτος το σύνθημα «Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020» με 100 εργαστήρια που εστιάζονται στα ακόλουθα θέματα:

Διαχείριση των αλλαγών για την περίοδο 2014-2020: καινοτόμες προσεγγίσεις για να καλυφθούν οι μελλοντικές προτεραιότητες των επενδύσεων, (π.χ. ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση, κοινά σχέδια δράσης, ζητήματα διακυβέρνησης, χρηματοδοτικά μέσα, κ.λπ.).
Συνέργειες και συνεργασία: μεταξύ διαφόρων ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και με τον συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Θα εξεταστούν διάφορες προσεγγίσεις για τη συνεργασία, όπως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ή η συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, και εξειδικευμένων οργανισμών.

Προκλήσεις και λύσεις: Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις αξιολογούνται με την πρόταση πρακτικών λύσεων, π.χ.: την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στις παγκόσμιες αγορές, την ανεργία των νέων, τις δημογραφικές προκλήσεις, τη διαχείριση των αποβλήτων, του νερού και των φυσικών κινδύνων, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση ή την υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Αναλυτικότερα:
www.epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!