Back to Top

Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλίσει τη συνέχιση των αερομεταφορών βασικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τις εμπορευματικές αερομεταφορές κατά τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν να ληφθούν επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ροή ουσιωδών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εφοδίων και του προσωπικού.

Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε τα εξής: «Οι εμπορευματικές αερομεταφορές αντιστοιχούν περίπου στο 35 % του παγκόσμιου εμπορίου ως προς την αξία και αποτελούν βασικό μέρος των εμπορευματικών μεταφορών. Διατηρούν σε λειτουργία τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για πολλά υψηλής αξίας υλικά και αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα των χερσαίων και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών. Παρουσιάζουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να συνεχιστεί η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ακόμα και με επιβατικά αεροπλάνα. Τα προϊόντα που είναι ευαίσθητα στον παράγοντα χρόνο, όπως τα φάρμακα, πρέπει να μεταφέρονται αεροπορικώς. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνουν επίσης συστάσεις για την άρση απαγορεύσεων ή την επίδειξη ευελιξίας όσον αφορά τις νυχτερινές πτήσεις και/ή περιορισμούς στη χρήση των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια, καθώς και ειδικά μέτρα για το προσωπικό των εμπορευματικών αερομεταφορών.»

Τα μέτρα περιλαμβάνουν έκκληση στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινά δικαιώματα κυκλοφορίας για επιπλέον εμπορευματικές πτήσεις από χώρες εκτός ΕΕ εάν πρόκειται να ισχύσουν κανονικά οι περιορισμοί, ακόμη και αν οι εν λόγω αερομεταφορές εκτελούνται με επιβατικά αεροσκάφη. Συνιστάται επίσης στα κράτη μέλη να άρουν προσωρινά τις απαγορεύσεις νυχτερινών πτήσεων και/ή τους περιορισμούς στη χρήση των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια για δραστηριότητες βασικών εμπορευματικών αερομεταφορών και να διευκολύνουν τη χρήση επιβατικών αεροσκαφών για μεταφορά αποκλειστικά φορτίου. Τα ιπτάμενα πληρώματα που επανδρώνουν τα αεροσκάφη θα πρέπει να εξαιρούνται από ταξιδιωτικούς περιορισμούς εάν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Είναι ζωτικής σημασίας τα ανοικτά αεροδρόμια να διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες χειρισμού αεροπορικού φορτίου και να θέτουν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για το προσωπικό μεταφορών που απασχολείται στη μεταφορά αγαθών.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα θα είναι προσωρινά, για τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού.

Περιορισμοί που δεν συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να αρθούν. Η Επιτροπή καλεί επίσης όλες τις τρίτες χώρες να απέχουν από περιττούς περιορισμούς των εμπορευματικών αερομεταφορών, ιδίως από όσους δεν συνάδουν με τις ισχύουσες συμφωνίες. Τούτο είναι προς το κοινό συμφέρον της συνέχειας της αλυσίδας εφοδιασμού αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αγαθών, όπως είναι τα άκρως εξειδικευμένα, επείγουσας ανάγκης και κρίσιμα προϊόντα, π.χ. τα ιατρικά εφόδια.

Ιστορικό

Οι συνεχείς και αδιάλειπτες εμπορευματικές αερομεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και για την καταπολέμηση του κοροναϊού. Οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού εξαρτώνται από αυτές, ενώ οι εμπορευματικές αερομεταφορές θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν συνεχώς την παράδοση προϊόντων όπως τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και άλλα προϊόντα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία ευαίσθητων αλυσίδων εφοδιασμού. Στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών, που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2020, υπογραμμίζεται η αρχή ότι όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για τις εμπορευματικές μεταφορές και θα πρέπει να διασφαλίζονται οι αλυσίδες εφοδιασμού βασικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες σε όλες τις διελεύσεις των εσωτερικών συνόρων.

Επιπλέον, η ανακοίνωση όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2020, έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη συνεχή ροή αγαθών, μέσω συνεργασίας ανά την ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα και τα ιατρικά εφόδια, θα φτάνουν γρήγορα στον προορισμό τους χωρίς καθυστερήσεις.

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!