Back to Top

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών

Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει την ψηφιακή εποχή. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία που διευκολύνει και προωθεί την χρήση online εργαλείων στις επαφές μεταξύ εταιρειών και δημόσιων αρχών καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η οδηγία θα παράσχει βελτιωμένες διαδικτυακές διαδικασίες, δημιουργώντας έναν σύγχρονο και ασφαλή τρόπο για τις επιχειρήσεις να εξουδετερώσουν τα εμπόδια που αφορούν στη σύσταση επιχειρήσεων, στην καταχώριση υποκαταστημάτων τους ή στην κατάθεση εγγράφων, ιδίως σε διασυνοριακές επιχειρήσεις.

Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν ότι:

-οι εταιρείες μπορούν να καταγράψουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, να δημιουργήσουν πλήρως ηλεκτρονικά υποκαταστήματα και έγγραφα αρχείων στο μητρώο επιχειρήσεων,
-τα πρότυπα εθνικών προτύπων και οι πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά και σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από την πλειοψηφία των διασυνοριακών χρηστών
-οι κανόνες σχετικά με τα τέλη για τις ηλεκτρονικές διατυπώσεις είναι διαφανείς και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις
-τα τέλη που χρεώνονται για την ηλεκτρονική εγγραφή των εταιρειών δεν υπερβαίνουν τα συνολικά έξοδα που βαρύνουν το συγκεκριμένο κράτος μέλος
-ισχύει η αρχή «μία μόνο φορά», πράγμα που σημαίνει ότι μια εταιρεία θα χρειαστεί να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές μία φορά
-τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες αποθηκεύονται και ανταλλάσσονται από τα εθνικά μητρώα με μηχανικά αναγνώσιμες μορφές και με δυνατότητα αναζήτησης
-περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες διατίθενται δωρεάν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα μητρώα επιχειρήσεων

Η οδηγία πρέπει ακόμη να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της. Θα εφαρμοστεί δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Εντούτοις, ορισμένες διατάξεις θα ισχύσουν 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Αναλυτικότερα:
epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2020 - 10:25
Παρασκευή, Μάιος 29, 2020 - 19:09

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!