Back to Top

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική» (ΚΓΠ) για το 2018

Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ όλων των πολιτών, τόσο των γεωργών όσο και εκείνων που δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που τους παρέχει πρέπει να καταδεικνύονται σαφώς.

Για το ευρύ κοινό — στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που προσφέρει η ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΓΠ.

Για τα ενδιαφερόμενα μέρη — στόχος είναι η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως με τους γεωργούς και άλλα μέρη που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές), ώστε αυτοί να ενημερώνουν εκτενέστερα σχετικά με την ΚΓΠ τις περιφέρειές τους και το ευρύ κοινό.

Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η ΚΓΠ είναι μια πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει στη ζωή τους με πολλούς τρόπους και οικοδομεί εμπιστοσύνη στην Ένωση και μεταξύ των πολιτών, τόσο των γεωργών όσο και εκείνων που δεν ασχολούνται με τη γεωργία.

Οι προτάσεις θα πρέπει ειδικά να καλύπτουν τη συμβολή της ΚΓΠ:

— στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και στη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ·
— στην προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον γεωργικό τομέα·
— στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή·
— στην ενίσχυση της ανανέωσης των γενεών και του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών·
— στην εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης για τους γεωργούς από την αγροδιατροφική αλυσίδα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη και το μέλλον της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης·
— στην ενθάρρυνση των παιδιών και των ενηλίκων να υιοθετούν υγιεινές συνήθειες διατροφής μέσω της κατανάλωσης ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και της διανομής γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία, ως σημαντική συμβολή στην πρωτοβουλία της Επιτροπής για υγιή διαβίωση.

Καταληκτική ημερομηνία: 15-12-2017

Αναλυτικότερα:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική» (ΚΓΠ) για το 2018

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!