Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 3 δευτερόλεπτα

Δημιουργική Ευρώπη - Πολιτισμός Σχέδια Συνεργασίας

Πέμ, 18/10/2018 - 23:06

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το σκέλος Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας 2019 στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020».

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων συνεργατικών σχεδίων μικρής και μεγάλης κλίμακας που συμμετέχουν στην αναδιοργάνωση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στην Ευρώπη.

Black Sea: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Τρί, 16/10/2018 - 10:40

H δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 (Black Sea) είναι ανοιχτή από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

Αναλυτικά:
Black Sea: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Innovative applications of drones for ensuring safety in transport

Τετ, 03/10/2018 - 10:58

Οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.

Μοbility for Growth/Safety in an evolving road mobility environment

Σάβ, 29/09/2018 - 12:38

Οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.

Regenerative medicine: from new insights to new applications

Πέμ, 27/09/2018 - 11:18

H πρόσκληση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήρανσης με την της ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών ανάπτυξης για τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα. Στόχος της πρόσκληση η μετάβαση των νέων γνώσεων σε καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς της υγείας και της περίθαλψης, καθιστώντας τα συστήματα και υπηρεσίες υγείας και φροντίδας πιο προσιτά, ευαίσθητα και αποτελεσματικά, τόσο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν.

Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels

Τετ, 26/09/2018 - 13:15

Οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.

Interoperable and smart homes and grids

Δευ, 24/09/2018 - 09:36

Η ψηφιοποίηση και η μετατροπή της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπηρεσιών στοχεύουν στην υποστήριξη της συμβολής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, μέσω έργων που περνούν πέρα από τα τεχνολογικά όρια και ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ LEIT και κοινωνικών προκλήσεων.

Support to victims of trafficking in human beings

Τρί, 18/09/2018 - 11:56

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να επιτύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Legal migration projects with third countries

Σάβ, 15/09/2018 - 21:48

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών στον τομέα αυτό μέσω της χρηματοδότησης διακρατικών δράσεων.

Agricultural digital integration platforms

Πέμ, 13/09/2018 - 09:52

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες.

Η ψηφιοποίηση και η μετατροπή της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπηρεσιών στοχεύουν στην υποστήριξη της συμβολής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, μέσω έργων που περνούν πέρα από τα τεχνολογικά όρια και ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ LEIT και κοινωνικών προκλήσεων.

European e-Justice Portal

Τρί, 11/09/2018 - 09:21

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συνεχίσουν να αναπτύσσονται νέες γενικές υπηρεσίες που επεκτείνουν την περιοχή κάλυψης των διαφόρων ενοτήτων πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Καταληκτική ημερομηνία: 22-11-2018

Aναλυτκότερα:
European e-Justice Portal

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2018

Σάβ, 11/08/2018 - 19:27

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

— Συμπράξεις εθελοντισμού
— Έργα εθελοντισμού
— Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητα — Περιόδους πρακτικής άσκησης και θέσεις απασχόλησης
— Έργα αλληλεγγύης
— Σήμα ποιότητας

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση και Υποστήριξη ΜμΕ ταχείας βιομηχανικής πρωτοτυποίησης

Τρί, 31/07/2018 - 17:11

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMable ανακοίνωσε την πρώτη κλήση για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες σχετικά με την προσθετική ή ταχύτατη πρωτοτυποποίηση για βιομηχανική παραγωγή (Additive Manufacturing).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχει στο ICT for Manufacturing SMEs (I4MS), Factories of Future και χρηματοδοτείται από το μεγάλο πρόγραμμα ευρωπαϊκής καινοτομίας και έρευνας Horizon 2020.

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME έργων με αντικείμενο: "Public Procurement of Innovation"

Κυρ, 15/07/2018 - 16:49

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της πρόσβασής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές εντός της Ένωσης. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να αυξήσει επίσης την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προμήθειας καινοτομίας για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δημόσιων αγοραστών.

Αναλυτικότερα:
https://www.regiocoop.eu

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με αντικείμενο: "Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security"

Σάβ, 14/07/2018 - 22:20

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης σχετίζεται με την Έρευνα & Ανάπτυξη και την καινοτομία αναφορικά με την εδραίωση κοινωνιών ανθεκτικών στις καταστροφές, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων και της εξωτερικής ασφάλειας.

Aναλυτικότερα:

Maritime Spatial Planning (MSP) Projects

Τετ, 11/07/2018 - 13:56

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises is launching a call for proposals in the field of Maritime Spatial Planning (MSP).

Applicants are encouraged to take into account the principles of the "EASME's environmental policy" when preparing their proposals.

Further details:
https://ec.europa.eu/easme

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020

Πέμ, 28/06/2018 - 13:35

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τις τέσσερις ακόλουθες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2018 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις τέσσερις παρακάτω προσκλήσεις:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας

Δευ, 11/06/2018 - 14:23

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας, από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:

CEF-Energy-2018-2

Το ενδεικτικό διαθέσιμο ποσό για τις προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 500 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ACT-ERANET Accelerating CCS (Carbon Capture and Storage) Technologies

Σάβ, 09/06/2018 - 17:45

Η δράση ACT φιλοδοξεί να συνεχίσει τη διακρατική χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση και ωρίμανση της εφαρμογής της τεχνολογίας CCUS μέσω στοχοθετημένων δραστηριοτήτων καινοτομίας και έρευνας.

Όλα τα κονδύλια θα διατεθούν από εθνικούς προϋπολογισμούς χωρίς τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι χώρες θα υποστηρίξουν αποκλειστικά τους φορείς τους. Δεν θα υπάρξει μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

O συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε περίπου 30Μ€.

Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2

Σάβ, 09/06/2018 - 17:18

Η δράση SOLAR-ERA.NET Cofund 2 φιλοδοξεί να συνεχίσει τη διακρατική χρηματοδότηση έργων για να συμβάλει στη σημαντική μείωση του κόστους των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας, στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τομέα ηλιακής ενέργειας και στην ενίσχυση της ισχυρής θέσης της Ευρώπης στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!