Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 20 λεπτά

2η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Πέμ, 22/09/2016 - 08:37

Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Σε ποιους απευθύνεται
Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)Οργανισμοί δημοσίου δικαίου Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο

Eπιχορηγήσεις στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τετ, 21/09/2016 - 14:44

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2016 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:
CEF-TC-2016-4: Safer Διαδίκτυο (ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου)

Open Call: Support for Your Youth eParticipation Project

Κυρ, 18/09/2016 - 19:29

Do you have an idea for an eParticipation project for young people and need support? Take part in the EUth Open Call and make your eParticipation project come true! In the framework of the research and innovation project EUth, the European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) will support 10 project proposals with 10.000 € each to implement youth eParticipation projects using the digital toolbox “OPIN”.

ESPON EGTC — Invitation for stakeholders to submit proposals for targeted analyses

Κυρ, 18/09/2016 - 15:47

The ESPON EGTC is therefore pleased to announce the next cut-off date for the submission of proposals for Targeted Analyses. These projects shall use ESPON territorial evidence in concrete practise with the objective of directly contributing to informing policy decisions and territorial development strategies.

Deadline Application: 13-01-2017

Further details:
https://www.espon.eu

Third AQUAEXCEL2020 Call for Access Now Open

Τρί, 13/09/2016 - 09:38

The third AQUAEXCEL2020 (AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020) Call for Access is now open, with a deadline of 14 October 2016.

Μηχανισμός απονομής βραβείων Galileo-EGNOS για καινοτόμες ιδέες και υποστήριξη κατά την περίοδο επώασης

Σάβ, 13/08/2016 - 13:29

Συμβολή στα βραβεία και στην υποστήριξη κατά την περίοδο επώασης που παρέχεται μέσω της λειτουργίας ενός μηχανισμού απονομής βραβείων και υποστήριξης κατά την επώαση, για καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες στην τεχνολογία GNSS (παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) της ΕΕ (EGNOS και Galileo), με στόχο της προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας και την αξιοποίηση των υψηλών τεχνολογιών σε όλη την Ευρώπη. Ο δικαιούχος/οι δικαιούχοι αυτής της επιχορήγησης θα κινητοποιήσει/-ουν άλλες οντότητες για τη συγχρηματοδότηση των βραβείων και την υποστήριξη κατά την περίοδο επώασης.

Call for proposals for Promoting HEPA policy measures and actions for refugees

Τετ, 10/08/2016 - 22:44

The general objective of the call is to promote health-enhancing physical activity in EU and national policy.

The specific objective is to promote broader access to the practice of sport and physical activities for refugees.

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation-Town Twinning

Κυρ, 07/08/2016 - 22:49

Town twinning is aimed at activities that involve or promote direct exchanges between European citizens through their participation in town twinning activities and encourage networking and cooperation between twinned towns. The measure Town twinning is the first Measure of the Strand 2.

EU Aid Volunteers Initiative: Deployment of EU Aid Volunteers

Κυρ, 07/08/2016 - 22:46

The EU Aid Volunteers initiative brings volunteers and organisations from different countries together to work on humanitarian projects worldwide. The objective of this call is to fund projects involving the deployment of EU Aid Volunteers.

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns

Κυρ, 07/08/2016 - 22:42

Network of towns is aimed at providing funding to municipalities and associations working together on a common theme in a long term perspective, and wishing to develop networks of towns to make their cooperation more sustainable.

Call Proposals at Single Points of Contact - Increasing Awareness among Entrepreneurs in COSME Programme

Τρί, 26/07/2016 - 09:11

The present call for proposals aims at achieving the following general objectives:

create better conditions for SMEs' expansion in the Internal Market

raise awareness of the Points of Single Contact (PSC) among the European businesses and entrepreneurs so that they know where to turn for information or assistance, or on how to interact with public administrations in order to get established or to provide services in the EU

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος «EUROSTARS 2»

Σάβ, 23/07/2016 - 09:35

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2», η οποία έχει καθοριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life 2016

Σάβ, 16/07/2016 - 20:02

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

Preparatory action: Reactivate-Intra EU job mobility scheme for unemployed over 35

Πέμ, 09/06/2016 - 09:17

Στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 (ΕaSI) έχει δημοσιευτεί η με αριθμό VP/2016/011 πρόσκληση με τίτλο: Preparatory action: Reactivate-Intra EU job mobility scheme for unemployed over 35.

3o Πρόγραμμα Δράσης της Ε.E. στον τομέα της Υγείας 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων

Τρί, 24/05/2016 - 21:48

Η παρούσα πρόσκληση αφορά, μεταξύ άλλων, στην παροχή βέλτιστων υγειονομικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανικσμού "Συνδέοντας την Ευρώπη"

Παρ, 13/05/2016 - 10:19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2016 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις τέσσερις παρακάτω προσκλήσεις:

Call for proposals - DG ENV/MSFD Second Cycle

Τρί, 03/05/2016 - 12:40

Implementation of the Second Cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving coherent, coordinated and consistent updates of the determinations of Good Environmental Status, initial assessments and environmental targets.

Deadline Application: 05-09-2016

Further details:
Call for proposals - DG ENV/MSFD Second Cycle

EaSI Programme - Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee

Κυρ, 01/05/2016 - 21:58

The European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020 Programme shall, in all its axes and actions, aim to:

(a) pay particular attention to vulnerable groups, such as young people;
(b) promote equality between women and men,
(c) combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation;
(d) promote a high-level of quality and sustainable employment, guarantee adequate and decent social protection, combat long-term unemployment and fight against poverty and social exclusion.

EACEA/27/2016 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σχετικά με την Ενίσχυση των Οργανώσεων Υποδοχής για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Σάβ, 30/04/2016 - 21:09

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και η μέριμνα για τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις διαδικασίες σχετικά με τους υποψήφιους εθελοντές και τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με σκοπό να τους χορηγηθεί η πιστοποίηση που απαιτείται για την αποστολή εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Με την παρούσα πρόσκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2018 - 11:19
Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2018 - 09:38
Παρασκευή, Ιανουάριος 19, 2018 - 09:38

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!