Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 39 λεπτά 32 δευτερόλεπτα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Μεταφορές (Mobility for Growth)

Παρ, 08/08/2014 - 20:58

Ανοικτή βρίσκεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", για τις Μεταφορές (Mobility for Growth)".

Αναλυτικά:
http://www.epixeiro.gr/ειδήσεις/καινοτομία-έρευνα/18139-οριζοντασ-2020-πρόσκληση-υποβολής-προτάσεων-για-τις-μεταφορές-mobility-for-growth

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων COS-WP2014-3-15-03: Διαφοροποιώντας τον ευρωπαϊκό τουρισμό – Βιώσιμα υπερεθνικά προϊόντα τουρισμού 2014

Πέμ, 07/08/2014 - 10:01

Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού καθώς και της βιωσιμότητάς του, ενθαρρύνοντας τη διαφοροποίηση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν στόχο την προώθηση βιώσιμων υπερεθνικών προϊόντων τουρισμού (όπως δρόμους, διαδρομές, τουριστικές προσφορές…) σε αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ευεξία που σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες μορφές τουρισμού: παράκτιος ή θαλάσσιος τουρισμός, αγροτουρισμός ή χειμερινός τουρισμός (βουνών).

Αναλυτικά:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE:1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Πέμ, 31/07/2014 - 11:56

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "LIFE" για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα.

Αναλυτικά:
http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/europaiko-programma-...

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πράσινα Οχήματα 2014

Πέμ, 31/07/2014 - 11:42

Ανοικτή βρίσκεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", "Πράσινα Οχήματα 2014".

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών (E- Infrastructures)

Τρί, 29/07/2014 - 09:53

Ανοικτή βρίσκεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών (E- Infrastructures).

Call for proposals of INDIGO POLICY Linking Programme is now open

Δευ, 28/07/2014 - 09:56

INDIGO POLICY Linking Programme call for proposals has been launched on 24 July 2014 and is open until 29 September 2014. This programme will support the establishment of multilateral virtual laboratories in biotechnology in the field of health, involving minimum 2 European and 1 Indian research teams.

Αναλυτικά:
https://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=45528

Call for proposals and related activities under the 2014 work plan of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking

Τετ, 16/07/2014 - 12:12

Notice is hereby given of the launch of the call for proposals and related activities under the 2014 work plan
of the Fuel cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU).

Deadline Application: 06-11-2014

For further details see the following link:
http://ec.europa.eu/research

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Τετ, 16/07/2014 - 11:54

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2014 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση: H2020-BBI-PPP-2014

Καταληκτική ημερομηνία: 15-10-2014

Σχετικός σύνδεσμος:
http://ec.europa.eu/research

ECSEL CALL 2014-2 Innovation Actions

Δευ, 14/07/2014 - 12:45

ECSEL is a partnership between the private and the public sectors for advancing the state-of-the art in electronic components and systems. There are two concurrent ECSEL calls in 2014, both are single stage (FPP only). This call ECSEL-2014-2 is for ECSEL Innovation Actions.

Related link:
http://ec.europa.eu

ECSEL CALL 2014-1 Research & Innovation Actions

Δευ, 14/07/2014 - 12:26

ECSEL is a partnership between the private and the public sectors for advancing the state-of-the art in electronic components and systems. There are two concurrent ECSEL calls in 2014, both are single stage (FPP only).

This call ECSEL-2014-1 is for ECSEL Research and Innovation Actions.

Related link:
http://ec.europa.eu

Call for Twinning: Spreading excellence and widening participation (H2020-TWINN-2015)

Δευ, 14/07/2014 - 12:18

Specific challenge: The specific challenge is to address networking gaps and deficiencies between the research institutions of the low performing Member States and regions and internationally-leading counterparts at EU level. Driven by the quest for excellence, research intensive institutions tend to collaborate increasingly in closed groups, producing a crowding-out effect for a large number of promising institutions. This is the challenge that a specific Twinning action will try to address.

Connect Programme Exchange of Entrepreneurs between Europe and Brazil

Δευ, 07/07/2014 - 20:49

CONNECT is a programme co-funded by the European Commission that promotes the exchange of new entrepreneurs between Brazil and Europe.

The programme will select 50 highly motivated European new entrepreneurs to enroll in a business mobility scheme in Brazil. It will offer them the unique opportunity to collaborate and exchange knowledge with an experienced and successful host entrepreneur from a period of 1 to 6 months. CONNECT will launch its first wave in 2014 and facilitate the mobility of 25 European new entrepreneurs. The second wave will take part in 2015.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη": Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη φεστιβάλ κινηματογράφου

Κυρ, 22/06/2014 - 22:27

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)

Πέμ, 19/06/2014 - 22:32

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες

Πέμ, 19/06/2014 - 22:23

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τρεις νέες χορηγίες EIBURS στο πλαίσιο του Προγράμματός του για τη Γνώση

Πέμ, 19/06/2014 - 07:25

Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χρησιμοποιεί ως κύριο δίαυλο των θεσμικών του σχέσεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα το Πρόγραμμα για τη Γνώση το οποίο έχει θεσπίσει και το οποίο περιλαμβάνει τρία διαφορετικά προγράμματα:

— το EIBURS, το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Πανεπιστημιακής Έρευνας της ΕΤΕπ (EIB University Research Sponsorship Programme),

— το STAREBEI (STAges de REcherche BEI), ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης νέων ερευνητών που εργάζονται σε κοινά ερευνητικά έργα της ΕΤΕπ και πανεπιστημίων, και

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2014 - Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Δευ, 09/06/2014 - 23:49

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) ανακοινώνεται η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων «Υγεία — 2014».

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
— πρόταση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορηγήσεων σχεδίων,
— πρόταση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στη λειτουργία μη κυβερνητικών φορέων (επιχορηγήσεις λειτουργίας).

Επιμόρφωση εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού και δικαστική συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαστών

Δευ, 09/06/2014 - 15:04

Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Επιμόρφωση εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του
ανταγωνισμού και δικαστική συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαστών» έχει δημοσιευθεί στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 29 Αυγούστου 2014

Ερευνητική Συνεργασία Κύπρου - Γαλλίας

Τρί, 27/05/2014 - 10:05

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010, επαναπροκυρήχθηκε το Κοινό Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Κύπρου – Γαλλίας «ΖΗΝΩΝ».

Αναλυτικά:
http://www.research.org.cy/EL/news/3695.html

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!