Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 12 λεπτά 5 δευτερόλεπτα

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD (ERANETMED joint call on Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region)

Τετ, 05/11/2014 - 10:37

Στο πλαίσιο του ERANETΜΕD ανακοινώθηκε, τη 1η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών μελών/κμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΕ, των συνδεδεμένων χωρών/associated countries και των χωρών της Μεσογείου μη κμ της ΕΕ.
Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:
- Renewable energies and energy efficiency (call identifier: JC-ENERGY-2014)
- Water resources management (call identifier JC-WATER-2014)
- ENERGY-WATER nexus (call identifier: JC-NEXUS-2014)

Call for proposals MARE/2014/24: Guardians of the sea

Τρί, 04/11/2014 - 09:40

The purpose of this Action is to promote a better balance between the EU fishing fleet and the available fisheries resources and contribute to the reduction of the EU fishing fleet while at the same time preserving jobs in coastal communities. The Action should examine and demonstrate the feasibility and economic viability of maritime activities other than fishing, using a reassigned fishing vessel, which are carried out by fishermen and captains who have left fishing, thus making the best use of their knowledge, experience and expertise.

Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2015

Παρ, 31/10/2014 - 16:00

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2015. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά δράσεις ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης) που πρέπει να υλοποιηθούν από την 1η Μαΐου 2015 έως τις 30 Απριλίου 2016.

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/31/2014 Πρόγραμμα Erasmus+, Κεντρική Δράση 3 — Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής

Πέμ, 30/10/2014 - 12:02

Η συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός διευρυμένου αισθήματος οικειοποίησης σε σχέση με τις στρατηγικές και πολιτικές διά βίου μάθησης και για τη συνεκτίμηση των ιδεών και των προβληματισμών των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

Τετ, 29/10/2014 - 11:42

Tο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας: «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014.

Αναλυτικά:
http://www.ergasia.gr/chrimatodotisi-erevnon-thema-diaforetikotita-aniso...

ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολογητές στο πλαίσιο της προκήρυξης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 "Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας",

Πέμ, 16/10/2014 - 15:36

Experts are required for the evaluation of proposals to be received from the “Diversity, inequalities and social ιnclusion”, Programme area “Research within Priority Sectors” of the EEA Financial Mechanism 2009-2014 call.

Αναλυτικά η πρόσκληση:
http://www.gsrt.gr/EOX/files/evaluation%20experts.pdf

Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons

Δευ, 13/10/2014 - 19:31

This call for proposals aims at strengthening the competitiveness of the European tourism sector by encouraging the extension of the tourism season and by increasing internal mobility of seniors and young people.

Αναλυτικά:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7824&l...

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 - Πρόγραμμα Erasmus+

Σάβ, 04/10/2014 - 10:56

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:
Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων
—Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
—Κοινές μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus Mundus
—Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την Ισότητα Φύλων στην Ε&Κ, την εξατομίκευση της Υγειονομικής/Ιατρικής Περίθαλψης, την Καινοτομία στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και τις ΤΠΕ

Παρ, 26/09/2014 - 12:00

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Συμβούλιο της Ευρώπης-Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση δράσεων (β΄εξάμηνο 2015)

Τετ, 24/09/2014 - 10:18

Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι έχει εκδώσει πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνεται σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις νέων ή δίκτυα οργανώσεων νέων (επίσημα ή άτυπα) ή δίκτυα Εθνικών Συμβουλίων Νεολαίας που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν δράσεις (επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπόσια, «ειδικά προγράμματα») κατά το β΄ εξάμηνο του 2015, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Σ.τ.Ε., στο Στρασβούργο ή τη Βουδαπέστη.

2η Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD (ERANETMED joint call on Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region)

Πέμ, 18/09/2014 - 13:06

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδάτινοι πόροι, η ανεπάρκεια και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντική πρόκληση για την περιοχή της Μεσογείου. Σε Ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο απαιτείται σχεδιασμός και συντονισμός των κοινών προσπαθειών και πολιτικών των ενδιαφερομένων χωρών για την αντιμετώπισή τους, με την προαγωγή και αξιοποίηση της έρευνας και καινοτομίας.

Αναλυτικά:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020

Δευ, 15/09/2014 - 09:48

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αναλυτικά:
http://europedirect.duth.gr/?q=node/3624

European Investment Bank (EIB) - Universities Research Action

Κυρ, 14/09/2014 - 11:55

The European Investment Bank channels most of its institutional relations with Universities through an EIB Universities Research Action consisting of three different programmes.

EIBURS, the EIB University Research Sponsorship Programme, a programme to support EU University Research Centres working on research topics and themes of major interest to the EIB.

EU-Japan Training programmes

Κυρ, 14/09/2014 - 11:40

The European Commission is encouraging European enterprises to penetrate the Japanese market. To this end it has put in place various promotional activities to further European exports to Japan and to maximise business opportunities there.

Call for Proposals: Funding For Complaints Data Transfer

Δευ, 08/09/2014 - 13:01

The Consumer Programme foresees the financing of four objectives.

Pericles – Exchanges, assistance & training

Δευ, 08/09/2014 - 12:37

The Pericles Programme funds exchanges, assistances and training for authorities, banks and others involved in combating euro-counterfeiting – both in the eurozone and in EU countries outside the eurozone.

The aim is better protection for euro banknotes and coins in Europe and worldwide – by ensuring anti-counterfeiting measures throughout the EU have equivalent effect while respecting distinct national traditions and by improving cooperation between authorities.

Deadline for submission of applications: 29 September 2014

Call for proposals Fostering European integration through culture by providing new subtitled versions of selected TV programmes across all Europe (EAC/S16/2014)

Κυρ, 07/09/2014 - 20:58

The objective of this call for proposals is to try out innovative strategies for the provision of subtitled versions of European cultural programming to facilitate cross-border online dissemination of cultural content.

Specifically, the expected outcome of this pilot is the provision of a minimum of 600 hours of diverse, European-subtitled factual audiovisual content, online, in several territories, as well as assessing the subsequent impact of this content.

Call for Proposals Projects on Maritime Spatial Planning (MARE/2014/22)

Κυρ, 07/09/2014 - 20:43

The objective of the projects is to support Member States start implementing cross-border planning in their sea-basin and gather practical knowledge and experience in the implementation of MSP. Despite the ongoing activities of EU Member States in implementing MSP at national or regional level, cross-border cooperation between Member States remains limited at this point in time.

Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)

Σάβ, 16/08/2014 - 09:02

The call for proposals - Entrepreneurship Education, aims to support a network and a virtual hub on entrepreneurial learning. Its members will act as promoters of entrepreneurship education at European level, helping to increase the exchange of information and good practice and to improve the coherency and synergies between the many initiatives taken nationally and regionally.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο COSME: Βιώσιμα υπερεθνικά προϊόντα τουρισμού 2014

Παρ, 08/08/2014 - 21:09

Ανοικτή βρίσκεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου "COS-WP2014-3-15-03: Διαφοροποιώντας τον ευρωπαϊκό τουρισμό – Βιώσιμα υπερεθνικά προϊόντα τουρισμού 2014".

Αναλυτικά:
http://www.epixeiro.gr/ειδήσεις/χρηματοδότηση-επιχειρήσεων/18566-πρόσκληση-υποβολής-προτάσεων-για-το-έργο-cosme-βιώσιμα-υπερεθνικά-προϊόντα-τουρισμού-2014

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!