Back to Top

Συλλέκτης ροής

H2020 - Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe

Χρηματοδοτήσεις - πριν από 12 ώρες 29 λεπτά

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων στον περιβαλλοντικό τομέα.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να παρέχουν:

-από πλευράς προσφοράς, φθηνότερες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας) οι οποίες θα είναι καλύτερα ενσωματωμένες σε διάφορα επίπεδα του ενεργειακού συστήματος.

Πολυπρογράμματα Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Χρηματοδοτήσεις - Τρί, 15/01/2019 - 20:11

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι:

α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής στην Ένωση·

β) να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης και να βελτιωθεί η προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Χρηματοδοτήσεις - Τρί, 15/01/2019 - 20:08

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (εφεξής «Chafea») τη διαχείριση ορισμένων τμημάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της αξιολόγησης των αιτήσεων για απλά προγράμματα.

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Kοινής Eπιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

Χρηματοδοτήσεις - Τρί, 15/01/2019 - 20:03

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2019 της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (Kοινής Eπιχείρησης ΚΚΥ 2).

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

A Vacancy at the Joint Research Center in Belgium

Project Officer - Scientific / Technical Project Officer

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 8, 2019

Traineeships at European Centre for Modern Languages in Austria

The European Centre for Modern Languages (ECML) recruits trainees twice a year for a paid training period of six months.

The main role of the ECML, which is a body of the Council of Europe, is to serve in general the implementation of language policies and the promotion of innovative approaches to the learning and teaching of modern languages.
The trainees will be responsible for precise tasks in a specific field. In order to do so, four specialist areas are proposed corresponding to four different types of traineeships:

Εrasmus+ - Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields

Χρηματοδοτήσεις - Τρί, 15/01/2019 - 09:08

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.230.088 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σκοπός της Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.

11/01/2019 - Πρόγραμμα ERASMUS+, χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία σχεδίου (Καρδίτσα)

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα, με σκοπό την τεχνική ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του ERASMUS+ .

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με βασικούς ομιλητές τον κ.Χαράλαμπο Σαμαντζή, υπεύθυνο προγραμμάτων ERASMUS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και την κ. Γεωργία – Κωνσταντία Καραγιάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή, Ιανουάριος 11, 2019

URBACT III - Action Planning Networks

Χρηματοδοτήσεις - Πέμ, 10/01/2019 - 16:44

Το πρόγραμμα URBACT III αναζητά μέχρι 23 νέα δίκτυα σχεδιασμού δράσης.
Τα δίκτυα σχεδιασμού δράσης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις πόλεις της Ευρώπης να βρουν λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις.

22 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

ENISA Personal Assistant

ENISA Personal Assistant (6 months Temporary Contract)

ICAP Employment Solutions, on behalf of ENISA, the European Union Agency for Network and Information Security and the center of expertise for cyber security in Europe, is seeking to recruit candidates for the position of Personal Assistant to the head of a department.

Vacancy at the Joint Research Center in Italy

Budget Assistant

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 30, 2019

Transaction cost support for social enterprise finance

Χρηματοδοτήσεις - Τετ, 09/01/2019 - 08:59

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης, βελτιώνοντας την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 300.000 έως 1.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Για να είναι επιλέξιμος, ο κύριος αιτών, οι συν-αιτούντες και ο συνδεδεμένος φορέας πρέπει να είναι:

H2020 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative

Χρηματοδοτήσεις - Τρί, 08/01/2019 - 11:21

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα θέματα:
• Τεχνολογίες ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
• Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων: Τεχνολογίες HPC, Big Data και Cloud
• 5G
• Διαδίκτυο νέας γενιάς

Aναλυτικότερα:
H2020 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative

Η2020 - Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion

Χρηματοδοτήσεις - Τρί, 08/01/2019 - 11:13

Στόχος της πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική προέλευση και τα αποτελέσματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης και να δοθούν εναλλακτικές επιλογές πολιτικής.

3 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (04/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Blue Economy / Grants for the Blue Economy: investing in innovation

Χρηματοδοτήσεις - Παρ, 04/01/2019 - 10:33

Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στα εξής:
– εφαρμογή πολυεπίπεδων προσεγγίσεων και καινοτόμων εταιρικών σχέσενων μεταξύ των φορέων της ναυτιλίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας
-την ανάπτυξη μπλε και έξυπνων δεξιοτήτων, κατάλληλων για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας στην γαλαζια οικονομία (Blue Careers)
– καινοτόμες τεχνολογίες ή / και ναυτιλιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ετοιμότητάς τους στην αγορά, την πρόοδο προς την είσοδο στην αγορά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μπλε οικονομικών παραγόντων

Blue Economy / Blue Labs:Ιinnovative Solutions for Maritime Challenges

Χρηματοδοτήσεις - Πέμ, 03/01/2019 - 09:58

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη.
Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια, Μπλε Καριέρα και Μπλε Οικονομία.

Aναλυτικότερα:
Blue Economy / Blue Labs:Ιinnovative Solutions for Maritime Challenges

Σελίδες

Subscribe to Europe Direct συλλέκτης

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τετάρτη, Ιανουάριος 16, 2019 - 21:14
Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019 - 10:33

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!