Back to Top

Κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G: Η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την ασφάλεια του Open RAN

Την Τετάρτη 11 Μαΐου, τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια του Open RAN. Αυτός ο νέος τύπος αρχιτεκτονικής δικτύου 5G θα παράσχει κατά τα προσεχή έτη έναν εναλλακτικό τρόπο εγκατάστασης του τμήματος ραδιοπρόσβασης των δικτύων 5G που βασίζονται σε ανοικτές διεπαφές. Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στις συντονισμένες εργασίες σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G, καταδεικνύοντας ακλόνητη αποφασιστικότητα όσον αφορά τη συνεχιζόμενη από κοινού ανταπόκριση στις προκλήσεις ασφάλειας των δικτύων 5G και την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία και την αρχιτεκτονική 5G.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ που χρησιμοποιούν προηγμένες και καινοτόμες εφαρμογές που καθίστανται εφικτές με το 5G και τις μελλοντικές γενιές δικτύων κινητής επικοινωνίας θα πρέπει να επωφελούνται από τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Σε συνέχεια των συντονισμένων εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων 5G με την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G, τα κράτη μέλη ανέλυσαν τις επιπτώσεις του ανοικτού δικτύου ραδιοπρόσβασης (Open RAN) στην ασφάλεια.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε: «Κοινή μας προτεραιότητα και ευθύνη είναι να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη εγκατάσταση των δικτύων 5G στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά τους. Οι αρχιτεκτονικές του Open RAN δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά, η παρούσα έκθεση καταδεικνύει, ωστόσο, ότι θέτουν και σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως βραχυπρόθεσμα. Θα είναι σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες να αφιερώσουν επαρκή χρόνο και προσοχή στον μετριασμό αυτών των προκλήσεων, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις του Open RAN».

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, πρόσθεσε τα εξής: «Τώρα που το δίκτυο 5G εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ΕΕ και οι οικονομίες μας βασίζονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακές υποδομές, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στα δίκτυα επικοινωνιών μας. Αυτό ακριβώς κάναμε με την εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα, μαζί με τα κράτη μέλη, για το Open RAN με τη νέα αυτή έκθεση. Δεν εναπόκειται στις δημόσιες αρχές να επιλέγουν τεχνολογίες. Ωστόσο, είναι ευθύνη μας να αξιολογήσουμε τους κινδύνους που συνδέονται με τις εκάστοτε τεχνολογίες. Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει την ύπαρξη ορισμένων ευκαιριών που συνοδεύουν το Open RAN, αλλά και σημαντικών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας που παραμένουν ανεπίλυτες και δεν μπορούν να υποτιμηθούν. Σε καμία περίπτωση η πιθανή εγκατάσταση του Open RAN στα ευρωπαϊκά δίκτυα 5G δεν θα πρέπει να επισύρει νέες ευπάθειες».

Η έκθεση κατέδειξε ότι το Open RAN θα μπορούσε να προσφέρει δυνητικές ευκαιρίες ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Μέσω της μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστατικών στοιχείων του RAN από διαφορετικούς προμηθευτές, το Open RAN θα μπορούσε να επιτρέψει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προμηθευτών εντός των δικτύων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Τούτο θα μπορούσε να συμβάλει στην πραγμάτωση της σύστασης της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το 5G, σύμφωνα με την οποία κάθε φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη στρατηγική πολλαπλών πωλητών για την αποφυγή ή τον περιορισμό τυχόν σημαντικής εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή. Το Open RAN θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση της προβολής του δικτύου χάρη στη χρήση ανοικτών διεπαφών και προτύπων, στη μείωση των ανθρώπινων σφαλμάτων μέσω μεγαλύτερης αυτοματοποίησης και στην αύξηση της ευελιξίας μέσω της χρήσης εικονικοποίησης, καθώς και λύσεων που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος.

Αναλυτικότερα: europa.eu

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!