Back to Top

Δίκαιη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες

Η μετάβαση σε μια κλιματική ουδέτερη οικονομία θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα. Μάθετε πώς το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μπορεί να τις στηρίξει.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 κι έχει εναρμονίσει όλες τις πολιτικές της με τον συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου προϋποθέτει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις περιφέρειες που εξαρτώνται κυρίως από ορυκτά καύσιμα και βιομηχανίες με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης, τον Ιανουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) ως μέρος του σχεδίου της Ευρωπαικής Πράσινης Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, ύψους 1 τρισ. ευρώ. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να διεξάγει ψηφοφορία σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Σεπτεμβρίου.

Στις 23 Ιουλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειας, το Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να αιτιολογήσει τις μαζικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του προγράμματος InvestEU τα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας - μια μακροπρόθεσμη προτεραιότητα της ΕΕ που δεν πρέπει να διακυβευθεί.

Όλα τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ωστόσο, οι πόροι θα συγκεντρωθούν στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις: τις περιφέρειες με υψηλή ένταση άνθρακα, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη και πετρελαιούχος σχιστόλιθος). Θα ληφθεί επίσης υπόψη η ευμάρεια της χώρας.

Αναλυτικότερα:
europarl.euroapa.eu

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 17, 2020 - 10:22
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 17, 2020 - 10:11

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!