Back to Top

«Συμβούλιο παραγωγικότητας» ζητά η ευρωζώνη

Την υποχρέωση να δημιουργήσουν Εθνικά Συμβούλια Παραγωγικότητας, «αναλαμβάνουν» τα μέλη της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την πρόσφατη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (20/9/2016).

Η σύσταση των συμβουλίων αυτών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Μαρτίου του 2018, ενώ ανάλογες δομές προτρέπονται να δημιουργήσουν και τα μη μέλη της ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, τα Εθνικά Συμβούλια Παραγωγικότητας θα παρακολουθούν τις επιδόσεις και θα διαμορφώνουν τον εθνικό διάλογο στους τομείς της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, θα προωθούν τις αναγκαίες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο – μετά από συνεργασία με τα αντίστοιχα των άλλων χωρών – και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα εν λόγω συμβούλια θα αναλύουν τις εξελίξεις στους τομείς της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις καθιερωμένες πρακτικές, ενώ με τα στοιχεία που θα παράχουν στην ΕΕ, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των εξαμηνιαίων εκθέσεών της. Οι δε αναλύσεις που εκπονούν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Με βάση τα όσα αναφέρει η ΕΕ, η σύσταση των συμβουλίων αυτών, κρίνεται απαραίτητη, καθώς η πρόσφατη κρίση έδειξε ότι τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην πιθανή συσσώρευση και την αιφνίδια εκδήλωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που ενδέχεται να μεταδοθούν ως δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ καθώς σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Γι’ αυτό, λόγω της έλλειψης ευέλικτων ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα κράτη-μέλη χρειάζονται επαρκείς μηχανισμούς προσαρμογής στους κλυδωνισμούς που υφίσταται μια επιμέρους χώρα. Συνεπώς, η δυναμική της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας έχει σημασία τόσο για τη συσσώρευση και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (για παράδειγμα, εμπορικά ελλείμματα και ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, συσσωρευμένες εγχώριες και εξωτερικές υποχρεώσεις) όσο και για την αποτελεσματική προσαρμογή σε ασύμμετρους κλυδωνισμούς.

Όπως ορίζει η Σύσταση της ΕΕ, το κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, πρέπει να διαθέτει συμβούλιο παραγωγικότητας επιφορτισμένο με τη διάγνωση και την ανάλυση των εξελίξεων όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα στο οικείο κράτος μέλος. Κατά την ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ζώνης του ευρώ και οι ενωσιακές πτυχές και να εξετάζονται οι κύριοι και δευτερεύοντες μοχλοί αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, καθώς και η ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων, επιχειρήσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συνεκτιμούν όλους τους παράγοντες, είτε σχετίζονται με τα κόστη είτε όχι, που μπορεί να επηρεάζουν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές.

Η ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς και συγκρίσιμους δείκτες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και ανεξάρτητο πεδίο, στο οποίο θα αναλύονται οι προκλήσεις στη χάραξη πολιτικών στον τομέα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και, στον βαθμό που προβλέπεται στην εθνική τους εντολή, αξιολόγηση του αντίκτυπου διαφορετικών επιλογών πολιτικής καθιστώντας σαφή τα υπέρ και τα κατά κάθε πολιτικής.

Πιο αναλυτικά: www.euractiv.gr

Δημοφιλη

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Placement

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Α.Μ.Θ. εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!