Back to Top

Συλλέκτης ροής

Administrative Officer at ENISA (02/01/2014)

The European Union Agency for Network and Information Security - ENISA is looking for an Administrative Officer to the Management Board, the Executive Board and the Permanent Stakeholders Group.

read more

4 Experts in Network and Information Security at ENISA (02/01/2014)

The European Union Agency for Network and Information Security - ENISA is looking for 4 experts in the field of Network and Information Security (NIS) in the areas of:

- Secure Infrastructure and Services: Athens,
- Information Security & Data Protection: Heraklion,
- Operational Security: Athens.

Deadline: 13/01/2014

read more

13 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (01/01/2014)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

read more

Ευρωπαικό Έργο «FINALLY»: Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για τους Ρομά

Greek Researchers - Πέμ, 02/01/2014 - 10:21

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ελλάδα, α-ποτελεί ένα από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «FINALLY - FINAnciaL LiteracY for Roma», με στόχο τη δημιο-υργία ενός μη παραδοσιακού μαθήματος χρηματοοικονομικής με αποδέκτες μέλη της κοινότητας Ρομά που ζουν σε μια από τις χώ-ρες υλοποίησης του έργου: Σλοβενία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Βουλγαρία και Σερβία. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ε.Ε., υπο-πρόγραμμα Grundtvig.

Ευρωπαικό Έργο «FINALLY»: Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για τους Ρομά

Greek Researchers - Πέμ, 02/01/2014 - 10:21

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ελλάδα, α-ποτελεί ένα από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «FINALLY - FINAnciaL LiteracY for Roma», με στόχο τη δημιο-υργία ενός μη παραδοσιακού μαθήματος χρηματοοικονομικής με αποδέκτες μέλη της κοινότητας Ρομά που ζουν σε μια από τις χώ-ρες υλοποίησης του έργου: Σλοβενία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Βουλγαρία και Σερβία. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ε.Ε., υπο-πρόγραμμα Grundtvig.

Ευρωπαικό Έργο «APRAISE»: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων των Πολιτικών για τη Βιωσιμότητα στην Ευρώπη

Greek Researchers - Πέμ, 02/01/2014 - 10:15

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί έναν από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων των Πολιτικών για τη Βιωσιμό-τητα στην Ευρώπη» (APRAISE), το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. Στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών φορέων χάραξης πολιτικής στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, μέσω του σχεδιασμού αποδοτικών, εύκολα εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών μιγμά-των πολιτικής, τα οποία είναι κοινωνικώς αποδεκτά και διασφαλίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Ευρωπαικό Έργο «APRAISE»: Αξιολόγηση των Επιπτώσεων των Πολιτικών για τη Βιωσιμότητα στην Ευρώπη

Greek Researchers - Πέμ, 02/01/2014 - 10:15

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί έναν από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων των Πολιτικών για τη Βιωσιμό-τητα στην Ευρώπη» (APRAISE), το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. Στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών φορέων χάραξης πολιτικής στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, μέσω του σχεδιασμού αποδοτικών, εύκολα εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών μιγμά-των πολιτικής, τα οποία είναι κοινωνικώς αποδεκτά και διασφαλίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Buying into by-products

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:53

The European and Indian food industries generate several millions of tonnes of by-products each year, particularly in the fruit and cereal processing sectors. The exploitation of these streams with the production of value added products is limited though, which means that a large portion often ends up as waste.

Further information: cordis.europa.eu

Apoptosis and HSV-2 infection

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:52

European researchers studied the role of apoptosis following herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection. By focusing on the inflammatory response at the initial stage of infection and further recruitment of immune-competent cells, they wished to provide insight into the events following HSV-2 infection.

Further information: cordis.europa.eu

Synergising eco-friendly pesticides

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:50

Biocides are chemicals commonly used in pesticides and wood protectors to protect against flies, cockroaches, termites, wood-rotting fungi and other pests. Globally, there are increasing concerns about the toxicity of conventionally used biocides and their effect on the environment and human health.

Further information: cordis.europa.eu

Bountiful energy supply from the sea

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:49

Scientists are jumpstarting the exploitation of renewable energy from winds, waves and tides with development of project assessment tools and standardisation recommendations.

Further information: cordis.europa.eu

Electro-optical technology enhances the global EU position

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:47

Germanium is a semiconductor material with electrical and optical properties in some ways advantageous to conventional silicon (Si). Scientists exploited silicon–germanium (SiGe) alloys to produce novel photodetectors and other electro-optical devices.

Further information: cordis.europa.eu

New windows on allergy development

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:46

Preventive strategies for allergies such as asthma and rhinitis are inadequate in the face of the current epidemic. European immunologists are investigating the mechanisms that lead to the development of allergy in early childhood.

Further information: cordis.europa.eu

Biowaste converts to biofuel

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:45

Scientists are using algae to convert biowaste to biogas and solid combustible pellets. The same technology is removing hazardous nitrogen and phosphates from the waste and carbon dioxide (CO2) from industrial emissions.

Further information: cordis.europa.eu

New technology for extracting virgin olive oil

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:40

Olive oil is an important EU product, virgin olive oil in particular. Researchers have devised a new technology that can be introduced into existing olive mills to improve virgin olive oil yields.

Further information: cordis.europa.eu

Safety trials for dobutamine use in infants

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:39

Neonatal circulatory failure in the first two days after birth leads to impaired blood flow and can result in brain injury and decreased neurodevelopment. A European consortium is addressing the efficacy and safety of the drug dobutamine, which is currently used to treat systemic hypotension in infants.

Further information: cordis.europa.eu

Accurate measurements of high-energy particle collisions

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:35

Immediately after the Big Bang, conditions in the Universe could be likened to a hot, dense 'primordial soup'. Scientists have developed techniques to ensure that similar conditions created in particle accelerators provide an accurate looking glass into the beginnings of time.

Further information: cordis.europa.eu

Understanding why people opt for public transport

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:34

A study on why citizens adopt public transport modes and a set of recommendations to assist policymakers in improving urban mobility will lead to a more sustainable transport model in the future.

Further information: cordis.europa.eu

Mitigating a decline in European pollinators

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:32

Pollinators form a key component of European biodiversity, and they provide vital ecosystem services to crops and wild plants. There is, however, growing evidence of declines in both wild and domesticated pollinators, and parallel reductions in the plants that rely on them.

Further information: cordis.europa.eu

Coordinated astro research

CORDIS-JRC - Δευ, 30/12/2013 - 12:31

Research agencies in astroparticle physics from different European countries have expanded their cooperation to develop large-scale initiatives and facilities. Efforts are linking knowledge in this area to environmental sciences, offering a greater understanding of the fundamental processes at play in the Universe.

Further information: cordis.europa.eu

Σελίδες

Subscribe to Europe Direct συλλέκτης

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!