Back to Top

Εργασιακή και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ: Η τριμηνιαία επιθεώρηση τονίζει τον εύθραυστο χαρακτήρα της οικονομικής ανάκαμψης και τις συνεχιζόμενες αποκλίσεις εντός της ΟΝΕ

Μπορεί να διαφαίνεται μια εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, ιδίως στο εσωτερικό της ευρωζώνης, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εργασιακή και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ. Η επιθεώρηση επισημαίνει, επίσης, ότι η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, ενώ η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θα απαιτήσει περαιτέρω στρατηγικές επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η Επιτροπή αντιμετώπισε αυτές τις αποκλίσεις με τις εξής ενέργειες: τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση που εξέδωσε τον Απρίλιο του 2012· τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ώστε να δοθεί απάντηση στον κατακερματισμό των αγορών εργασίας, να προωθηθούν φορολογικές μεταρρυθμίσεις φιλικές για την απασχόληση, να εξασφαλιστούν αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και να προσαρμοστούν οι τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών· την «Εγγύηση για τους νέους»· και, τέλος, τις ομάδες δράσης που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επανεστιάσουν τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην ανεργία των νέων και σε μέτρα για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, όπως τη μεταρρύθμιση του δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES. Τα μέτρα αυτά θα συμπληρωθούν με την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), μέσω της καλύτερης παρακολούθησης και αξιολόγησης των δυνητικών εργασιακών και κοινωνικών ανισορροπιών, κάτι που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης που θα εκδοθεί από την Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου.

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, δήλωσε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυθούμε: είναι υπερβολικά πολλά τα άτομα που υποφέρουν από τις φοβερές κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, και πρέπει να επιταχύνουμε τις κοινωνικές επενδύσεις και να υποστηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η βιώσιμη ανάκαμψη απαιτεί περαιτέρω πρόοδο ως προς τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως μεγαλύτερη προσοχή στα εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα και αποτελεσματικότερο συντονισμό των σχετικών πολιτικών. Πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε σε πρώιμο στάδιο τις κυριότερες εργασιακές και κοινωνικές προκλήσεις και να ανταποκρινόμαστε εγκαίρως σ' αυτές, αντί να επιτρέπουμε τη μεγέθυνση των αποκλίσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης.»

Αν και υπάρχουν σημάδια μιας ισχνής ανάκαμψης, η τριμηνιαία επιθεώρηση τονίζει ότι η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα:

Τα ποσοστά της ανεργίας των νέων είναι πρωτοφανή – κατά μέσο όρο, στο 23% για το σύνολο της ΕΕ, φθάνοντας το 63% στην Ελλάδα.

Η μακροχρόνια ανεργία έχει αυξηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη, φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ για το σύνολο της ΕΕ. Η διαρθρωτική ανεργία και η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα, αυξάνονται.

Η καθαρή καταστροφή θέσεων εργασίας συνέπεσε με πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας – οι θέσεις μερικής απασχόλησης, ιδίως σε μη εθελοντική βάση, αυξάνονται, ακόμα κι αν ο αριθμός των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης μειώθηκε στην ΕΕ, αφού επωμίστηκαν το βάρος της συρρίκνωσης.

Η φτώχεια έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2007. Το εισόδημα των νοικοκυριών φθίνει και το 24,2% του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού. Τα παιδιά επηρεάζονται σημαντικά, αφού η ανεργία και τα νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο μέλος έχουν αυξηθεί, όπως και η φτώχεια στην εργασία.

Αναλυτικότερα:
www.epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!