Back to Top

Καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών μέσω του εσωτερικού πλωτού δικτύου της Ευρώπης. Οι φορτηγίδες είναι από τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά μέσα μεταφοράς αλλά αυτή τη στιγμή καλύπτουν μόνο το 6% περίπου των ευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών ετησίως. Με τις νέες προτάσεις επιδιώκεται να αξιοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα δυνατότητες των 37.000 χλμ εσωτερικού πλωτού δικτύου που διαθέτει η Ευρώπη. Θα διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων και ο κλάδος θα αποκτήσει οικολογικότερο χαρακτήρα, ενώ παράλληλα θα ενθαρρυνθεί η καινοτομία και θα βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης.

Η Επιτροπή προτείνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς:

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης
Σημαντικά σημεία συμφόρησης, όπως υδατοφράκτες, γέφυρες ή δίαυλοι με ακατάλληλες διαστάσεις, καθώς και ελλιπείς ζεύξεις, όπως η σύνδεση μεταξύ των ποτάμιων συστημάτων Σηκουάνα και Σκάλδη (Scheldt) παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών με την αναβάθμιση υδατοφρακτών, γεφυρών και καναλιών ναυσιπλοΐας. Ο νέος μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη" και οι κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ δίνουν προτεραιότητα σε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς μάλιστα ο κλάδος αυτός είναι σημαντικό στοιχείο σε έξι από τους εννέα διαδρόμους του βασικού δικτύου.

Οικολογικότερος και καινοτόμος προσανατολισμός
Σε σύγκριση με άλλους χερσαίους τρόπους μεταφοράς, η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι ενεργειακά αποδοτική, ασφαλής, σχεδόν χωρίς σημεία συμφόρησης και αθόρυβη. Η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα όπως νέα πρότυπα για τις μηχανές ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία.

Καλύτερες συνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς
Θα δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνδέσεις των θαλάσσιων και ποτάμιων λιμανιών. Η Επιτροπή, με βάση τη μελέτη που πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες Ποτάμιων Πληροφοριών, θα διατυπώσει προτάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων διακίνησης φορτίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό
Η καλή λειτουργία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας βασίζεται στο εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νέες προτάσεις αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ευρύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων και της σταδιοδρομίας στον κλάδο καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία και στην κινητικότητα.

Αναλυτικότερα:
http://www.epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!