Back to Top

Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ασκούν διώξεις στο εκάστοτε κράτος

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ακόμη να ενισχύσει τις διαδικαστικές εγγυήσεις της Οργάνωσης για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF), προκειμένου να προστατεύει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων από την απάτη.

Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτελεσματικότερη, σε κοινοτικό επίπεδο, δίωξη των εγκλημάτων που στρέφονται κατά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της νέας υπηρεσίας θα είναι η διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και η παραπομπή, όπου χρειάζεται, των ενόχων ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που θα υπόκειται σε δημοκρατική εποπτεία.

Βασική φιλοσοφία της Επιτροπής είναι ότι όταν υπάρχει ένας «ομοσπονδιακός προϋπολογισμός» -με χρήματα που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε κοινούς κανόνες- χρειάζονται και «ομοσπονδιακά εργαλεία» για την αποτελεσματική του προστασία σε όλη την Ένωση.

Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία όσον αφορά στο επίπεδο προστασίας και επιβολής της νομοθεσίας στην ΕΕ για την καταπολέμηση αυτού του είδους απάτης.

Το ποσοστό επιτυχημένων διώξεων που αφορούν εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο, με μέσο όρο στην ΕΕ μόλις 42,3%, όταν στην Ελλάδα είναι 19,2%.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν ασκείται καμία δίωξη, με αποτέλεσμα οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας, να ξεφεύγουν με τα χρήματα των φορολογουμένων στην τσέπη.

Ακόμη και όταν ασκείται δίωξη σε κάποιες υποθέσεις, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών- μελών όσον αφορά τα ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει ότι κάθε υπόθεση που αφορά εικαζόμενη απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα παρακολουθείται μέχρι τέλους, ούτως ώστε οι εγκληματίες να γνωρίζουν ότι θα διωχθούν και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Μόνον έτσι θα υπάρξει σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η Δανία δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία επίσης δεν θα συμμετάσχουν εκτός εάν, οικειοθελώς και ρητώς, δηλώσουν το αντίθετο.

Παράλληλα, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Επιτροπή προτείνει την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας για την Ποινική Δικαιοσύνη (Eurojust) και υποβάλλει ανακοίνωση σχετικά με τη διακυβέρνηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει αποκεντρωμένη δομή, στο πλαίσιο των εθνικών δικαστικών συστημάτων. Εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα διεξάγουν τις έρευνες και θα ασκούν τις διώξεις στο εκάστοτε κράτος- μέλος, χρησιμοποιώντας εθνικό προσωπικό και εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο. Οι ενέργειές τους θα συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη προσέγγιση σε όλη την ΕΕ, η οποία είναι καθοριστική ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η συνολική δομή βασίζεται σε υπάρχοντες πόρους και συνεπώς δεν αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικό πρόσθετο κόστος.

Τα εθνικά δικαστήρια θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας, δηλαδή θα εξετάζουν προσφυγές επί των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταυτόχρονα, η πρόταση ενισχύει σημαντικά τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων για συμμετοχή σε εγκλήματα τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: «Όπως υποσχέθηκα στην ομιλία μου για την κατάσταση της Ένωσης το 2012, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής για προάσπιση του κράτους δικαίου και θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή υλοποίησε επίσης τις δεσμεύσεις της για βελτίωση και ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρμόζει η OLAF στις διαδικαστικές εγγυήσεις, ώστε να τις εναρμονίσει με τις εγγυήσεις που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Με τη σημερινή της πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί την υπόσχεσή της να εφαρμόσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων, κάθε ευρώ μετράει -ακόμη περισσότερο στη σημερινή οικονομική συγκυρία» δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης. «Εγκληματίες, που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας για να βάλουν στην τσέπη τους χρήματα των φορολογουμένων, δεν πρέπει να μένουν ελεύθεροι μόνο και μόνο επειδή δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τους σύρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Ας είμαστε σαφείς: Αν εμείς, ως ΕΕ, δεν προστατέψουμε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μας, κανείς δεν θα το κάνει για μας. Καλώ τα κράτη- μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συσπειρωθούν ενόψει αυτού του σημαντικού έργου, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι έτοιμη να λειτουργήσει την 1η Ιανουαρίου 2015» τόνισε.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει ότι σε όλη την Ευρώπη θα δίνεται προτεραιότητα στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εθνικών συστημάτων δίωξης του εγκλήματος, των οποίων οι αρμοδιότητες σταματούν στα εθνικά σύνορα και φορέων της Ένωσης που δεν έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια ποινικών ερευνών» δήλωσε ο Άλγκιρντας Σεμέτα, Επίτροπος αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης. «Στο μεταξύ, η OLAF θα συνεχίσει το σημαντικό της έργο καταπολέμησης της απάτης σε τομείς που δεν θα καλύπτει η νέα υπηρεσία. Οι ιδέες που παρουσιάσαμε σήμερα, για περαιτέρω βελτίωση της διακυβέρνησής της, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μεταρρύθμιση, θα καταστήσουν την OLAF πιο αποτελεσματική και πιο υπεύθυνη σε αυτό το έργο. Έτσι, θα συμβάλουμε σε μεγαλύτερο βαθμό στην καταπολέμηση και αποτροπή της απάτης στην ΕΕ».

Πηγή: http://www.epikaira.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Πέμπτη, Μάιος 23, 2019 - 12:28

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!