Back to Top

Νέα κεφάλαια που καθιστούν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ευκολότερες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πλαίσιο συλλογικών επενδύσεων που προορίζεται για επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες και σχέδια μακροπρόθεσμα. Τα εν λόγω ευρωπαϊκά ιδιωτικά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (European Long Term Investment Funds - ELTIFs) θα επενδύουν μόνο σε επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται χρήματα που να είναι δεσμευμένα σε αυτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τα νέα αυτά κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα για όλες τις κατηγορίες επενδυτών καθ' όλη την Ευρώπη και θα υπόκεινται σε ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα είδη περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμης απόδοσης και των επιχειρήσεων στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν τα ELTIFs, για παράδειγμα στην υποδομή, σε έργα μεταφορών και αειφόρου ενέργειας, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανέμουν τα χρήματα τους προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές. Κάθε διαχειριστής ELTIF θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις αυστηρές απαιτήσεις της οδηγίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με στόχο να παρέχεται επαρκής προστασία στους επενδυτές τους.

Στο πλαίσιο της πρότασης, τα ELTIF θα πρέπει να πληρούν ένα σύνολο κοινών κανόνων, έτσι ώστε:
να έχουν πάντα θεματοφύλακα που να κρατά ασφαλή τα περιουσιακά στοιχεία,
να συμμορφώνονται με τους κανόνες κατανομής περιουσιακών στοιχείων για την αποφυγή της διοχέτευσης υπερβολικών ποσών σε ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο,
να χρησιμοποιούν παράγωγα μόνον για τη διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, και όχι για κερδοσκοπία,
και να τηρούν όρια όσον αφορά το ποσό που μπορούν να δανειστούν.

Τα ELTIF θα επενδύουν σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που είναι δύσκολο να αγοραστούν και να πωληθούν. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα χρήματα που επενδύονται σε αυτές θα βρίσκονται εκεί για το διάστημα για το οποίο δήλωσαν στους επενδυτές ότι τα έχουν ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν επιτρέπεται στους επενδυτές να πραγματοποιούν αναλήψεις ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, στους επενδυτές δεν θα δίνεται η δυνατότητα ανάληψης χρημάτων έως την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της επένδυσής τους (μπορεί να είναι μια ημερομηνία 10 ή και περισσότερα έτη μετά την επένδυση των χρημάτων τους). Ο όρος αυτός πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια εκ των προτέρων. Σε αντάλλαγμα για την υπομονή τους, οι επενδυτές θα μπορούν να επωφεληθούν από την τακτική ροή εσόδων που παράγονται από την επένδυση και ενδεχομένως να λαμβάνουν κάποιο επασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας.

Το εν λόγω μέτρο ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωση «Πράξη για την Ενιαία Αγορά II» τον Οκτώβριο του 2012 και στην Πράσινη Βίβλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Επιτροπή προέβη σε εκτεταμένη άμεση διαβούλευση και συζητήσεις με ευρύ φάσμα οργανισμών, και επίσης με γραπτή δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση των επενδύσεων. Σημειώθηκαν περαιτέρω διαβουλεύσεις μέσω γραπτού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένους παράγοντες της αγοράς, με βάση στοιχεία σχετικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις που συλλέχθηκαν από τη δημόσια διαβούλευση. Μια αξιολόγηση αντίκτυπου πραγματοποιήθηκε το 2013, όπου εξετάστηκαν διάφορες επιλογές πολιτικής για μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό πλαίσιο μέτρων προστασίας των επενδυτών.

Τα ELTIF έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων και των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δεσμεύσουν τα χρήματά τους σε περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμης απόδοσης, όπως σε έργα υποδομής, ως αντάλλαγμα για ένα σταθερό εισόδημα. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ELTIF παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές που έχουν την οικονομική δυνατότητα να δεσμεύσουν κάποιες αποταμιεύσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγή: http://www.epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!