Back to Top

Η αγορά εργασίας στην ΕΕ και οι χώροι εργασίας στη δεκαετία του 2020

Πώς θα μοιάζει ο κόσμος της εργασίας σε 10 χρόνια; Θα εξακολουθούμε να κάνουμε τις ίδιες δουλειές, στους ίδιους τομείς με τις ίδιες δεξιότητες; Ποιοι θα είναι οι συνάδελφοί μας;

Η Πρόβλεψη δεξιοτήτων του Cedefop, στην οποία περιγράφονται οι μελλοντικές τάσεις της εργασίας, έχει ως στόχο να παράσχει μια εικόνα για την αγορά εργασίας και τους χώρους εργασίας στην Eυρώπη όπως θα είναι το 2030 - και για τις δεξιότητες που θα απαιτούνται. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν τις προοπτικές απασχόλησης και τις μελλοντικές τάσεις σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που την καθιστά ιδανικό εργαλείο για όσους αναζητούν εργασία, για τους εργοδότες, τους σπουδαστές, τους ερευνητές και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Η παρούσα πρόβλεψη βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη από το 2005 και σήμερα μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλύπτει 66 τομείς οικονομικής δραστηριότητας, 41 επαγγελματικούς κλάδους και 3 επίπεδα εκπαίδευσης.

Τα πλήρη πορίσματα του οργανισμού διατίθενται στον ιστότοπό του ενώ έχουμε συνοψίσει παρακάτω ορισμένα από τα κύρια σημεία.

Εργατικό δυναμικό

Το μέγεθος του εργατικού δυναμικού αναμένεται να αυξηθεί κατά 1 % έως το 2030·
Η ηλικία του εργατικού δυναμικού θα σημειώσει μικρή μεταβολή, με μείωση κατά 0,5 % των ατόμων ηλικίας 25-49 ετών και αύξηση κατά 3,8 % των ατόμων ηλικίας 64 ετών και άνω·
Το μέγεθος του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7 %, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών·
Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια, με περισσότερους άνδρες να απασχολούνται στην αγορά εργασίας από ό, τι γυναίκες.
Κλάδοι

Οι κλάδοι της βασικής μεταποιητικής βιομηχανίας αναμένεται να μειωθούν, ενώ οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών και προηγμένων μεταποιητικών βιομηχανιών αναμένεται να αναπτυχθούν·
Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι τομείς υπηρεσιών θα είναι οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, η έρευνα και η ανάπτυξη, η διαφήμιση και η έρευνα στον τομέα του μάρκετινγκ και οι δραστηριότητες στον τομέα της διοίκησης και της υποστήριξης·
Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι μεταποιητικοί τομείς θα είναι ο τομέας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο τομέας κατασκευής μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας μηχανοκίνητων οχημάτων.

Επαγγέλματα

Ισχυρότερη αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται στις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (διευθυντικά στελέχη, επαγγελματίες του τομέα διοίκησης και συναφή επαγγέλματα) ενώ ηπιότερη αύξηση θα παρουσιάσουν ορισμένα επαγγέλματα που απαιτούν λιγότερες δεξιότητες (π.χ. στους τομείς των πωλήσεων, της ασφάλειας, της καθαριότητας, της τροφοδοσίας και της φροντίδας)·
Απώλειες θέσεων εργασίας αναμένονται σε επαγγέλματα μέσης εξειδίκευσης (π.χ. ειδικευμένοι χειρώνακτες εργαζόμενοι και υπάλληλοι γραφείου)·
Η προσφορά ατόμων με υψηλότερα προσόντα μπορεί να αυξηθεί ταχύτερα από τη ζήτηση για τους εν λόγω εργαζομένους, ενώ η ίδια κατάσταση επηρεάζει τα άτομα με ελάχιστα ή χαμηλά επίπεδα προσόντων.

Καθήκοντα και δεξιότητες

Ο αριθμός χειρωνακτικών καθηκόντων που εκτελούν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι αναμένεται να μειωθεί, ενώ τα επαγγέλματα που απαιτούν διανοητική και κοινωνική εργασία θα αυξηθούν·

Η επιχειρηματική εγγραμματοσύνη, οι πωλήσεις/ικανότητα πειθούς και η εξυπηρέτηση/διαθεσιμότητα θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές δεξιότητες για τους εργαζομένους·Θα υπάρξει σημαντική μείωση της ανάγκης για δεξιότητες που βασίζονται στις μηχανές (δεξιότητες μη ΤΠΕ) και αύξηση της ζήτησης για δεξιότητες ΤΠΕ·Η ικανότητα αυτόνομης εργασίας θα εκτιμάται σε μεγάλο βαθμό.

Σχετικά με το Cedefop

Το Cedefop , γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ιδρύθηκε το 1975. Ο Οργανισμός βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν πολιτικές για την ευρωπαϊκή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να εξασφαλιστεί η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Μάρτιος 27, 2020 - 19:05
Τετάρτη, Μάρτιος 25, 2020 - 11:45

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!