Back to Top

Αργά «προχωράει» η Ευρώπη στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης

Αργή και μακράν των στόχων, που έχει θέσει στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Ευρώπη 2020», είναι η πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα «Έρευνα και Ανάπτυξη» (Research & Development-R&D).

Σήμερα, οι δαπάνες της Ένωσης για το R&D, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κινούνται στο 2,06% έναντι 1,83% το 2008, όταν ο στόχος, που έχει τεθεί για το 2020, είναι να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3%. Να σημειωθεί ότι οι ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για την Ε&Α περιλαμβάνουν δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και κυβερνητικούς φορείς, καθώς και ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Την παραπάνω εικόνα, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην Ε.Ε. αναφορικά με το επενδυτικό περιβάλλον σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, περιγράφει η έκθεση προόδου σχετικά με την πορεία επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η Ένωση στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” – της ατζέντας της Ε.Ε. για “έξυπνη”, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Την έκθεση δημοσιοποίησε χθες η Eurostat και από τα ευρήματά της προκύπτει η πρόοδος της Ευρώπης στους πέντε άξονες της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”: απασχόληση, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, κλιματική αλλαγή και ενέργεια, εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.

Εφικτοί στόχοι
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική έρευνα, ο στόχος που έχει τεθεί για τα ποσοστά απασχόλησης έως το 2020 – 75% – και αφορά τα άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, θεωρείται εφικτός, καθώς σήμερα (στοιχεία 2018) βρίσκεται στο 73,2%. Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό του 75% θεωρείται εφικτό να επιτευχθεί έως το 2020, αν τα ποσοστά της απασχόλησης συνεχίσουν να αυξάνονται με το σημερινό ρυθμό.

Επίσης, η Ε.Ε. έχει ήδη επιτύχει το στόχο που έχει θέσει για το 2020, όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πλησιάζει στο στόχο για το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Επίσης, η Ευρώπη σημειώνει ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Ωστόσο, στο κεφάλαιο επενδύσεις στην Ε&Α, καθώς και στον τομέα “κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισμός”, η Ένωση συνεχίζει να βρίσκεται σε απόσταση από τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020.

Να σημειωθεί ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2010. Έχει ως στόχο την υπέρβαση των διαρθρωτικών αδυναμιών της Ένωσης, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, με παράλληλη στήριξη μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας.

Η Eurostat παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” χρησιμοποιώντας εννέα βασικούς δείκτες.

Πηγή: https://startupper.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Αύγουστος 1, 2020 - 09:01

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!