Back to Top

Crowdfunding: Πρόσβαση επενδυτών και επιχειρήσεων σε νέες πηγές χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών και των επιχειρήσεων σε νέες πηγές χρηματοδότησης, η ΕΕ καθορίζει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Το νέο αυτό πλαίσιο διευκολύνει τις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Εναρμονίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όταν αυτές τις πλατφόρμες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά τους και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η πρόταση αυξάνει επίσης την ασφάλεια δικαίου εναρμονίζοντας τους κανόνες προστασίας των επενδυτών.

«Η εξάπλωση των ψηφιακών εργαλείων διευκολύνει τη χρηματοπιστωτική καινοτομία και την ανάπτυξη νέων, εύκολων εναλλακτικών λύσεων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναζητούν προσβάσιμες πηγές χρηματοδότησης. Ως ρυθμιστές, πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτήν την εξάπλωση, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για τους καταναλωτές και τους επενδυτές» δήλωσε ο Eugen Teodorovici, υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας.

Η συμμετοχική χρηματοδότηση είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που φέρνει σε άμεση επαφή, κατά κανόνα μέσω του διαδικτύου, αυτούς που μπορούν να προσφέρουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα με αυτούς που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και άλλες ΜΜΕ, ο τραπεζικός δανεισμός είναι συχνά δαπανηρός ή δύσκολος στην πρόσβαση λόγω της έλλειψης πιστωτικού ιστορικού ή απτών εξασφαλίσεων. Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη υποκατάστατη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η θέση του Συμβουλίου:
αίρει τα εμπόδια για τις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης που λειτουργούν διασυνοριακά·
προβλέπει ειδικά προσαρμοσμένους κανόνες για τις δράσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ΕΕ ανάλογα με το αν παρέχουν τη χρηματοδότησή τους με τη μορφή δανείου ή επένδυσης (μέσω μετοχών και ομολόγων που εκδίδονται από την εταιρεία που αντλεί κεφάλαια)·
προβλέπει ένα κοινό σύνολο απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, ενημέρωσης και διαφάνειας με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών·
καθορίζει κοινούς κανόνες αδειοδότησης και εποπτείας για τις εθνικές αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, η πρόταση καλύπτει κατά γενικό κανόνα εκστρατείες συμμετοχικής χρηματοδότησης ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για περίοδο 12 μηνών. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να καθορίσουν όριο για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατώτερο των 8 000 000 EUR, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαγορεύουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων για σχέδια συμμετοχικής χρηματοδότησης από τους κατοίκους τους για ποσά που υπερβαίνουν το εν λόγω εθνικό όριο. Οι μεγαλύτερες εκστρατείες ρυθμίζονται από την οδηγία MiFID (οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) και τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο. Η συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται σε ανταμοιβή ή σε δωρεές δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί χρηματοπιστωτική υπηρεσία.

Πηγή: http://www.epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!