Back to Top

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).

Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά».

Ύστερα από την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή άρχισε εντατικό διάλογο με τα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές, τα σχετικά όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το πώς θα μπορούσε να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για την επίλυσή τους. Εκτός από τις στοχευμένες διαβουλεύσεις, η Επιτροπή διεξήγαγε επιγραμμική δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.

Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε, στις 13 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, ως μέρος της δέσμης μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πρόταση αυτή εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει μεγαλύτερη σύγκλιση προς τον στόχο καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.

Δείτε αναλυτικότερα τα ερωτήματα και τις απαντήσεις:
ec.europa.eu

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Πέμπτη, Μάιος 23, 2019 - 12:28

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!