Back to Top

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μαθητών από οικογένειες μεταναστών στα σχολεία

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, το δίκτυο Eurydice παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη, συγκριτική χαρτογράφηση των εθνικών πολιτικών και μέτρων για την ένταξη των μεταναστών μαθητών στα σχολεία της Ευρώπης. Καλύπτει τα εξής θέματα: πρόσβαση στην εκπαίδευση· μαθησιακή, ψυχοκοινωνική και γλωσσική υποστήριξη· ρόλος των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων· και διακυβέρνηση. Η εν λόγω επισκόπηση των πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων και εργαλείων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης και της ένταξης, στους ερευνητές και στους φορείς λήψης αποφάσεων. Η ένταξη των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών έχει ιδιαίτερη σημασία σε ολόκληρη την ΕΕ: οι μαθητές αυτοί τείνουν να εμφανίζουν λιγότερο καλές επιδόσεις στο σχολείο σε σχέση με τους γηγενείς συμμαθητές τους και συχνά νιώθουν λιγότερη ευεξία.

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως συχνά επισημαίνει η Επιτροπή στην αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων των κρατών μελών. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι κρίσιμος στην προώθηση της ένταξής τους, καθώς δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν με βάση κοινές αξίες και τους ενθαρρύνει να καταστούν ενεργά μέλη των κοινωνιών μας. Η σημερινή έκθεση αποτελεί πολύτιμη συμβολή, καθώς δείχνει ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους.»

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ένταξη των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, η ΕΕ στηρίζει ευρύ φάσμα δράσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τη συνεργασία σε θέματα πολιτικής και την προσέγγιση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν επιτυχημένα παραδείγματα και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον — μεταξύ άλλων και μέσω του Sirius, ενός ανεξάρτητου δικτύου πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση των μεταναστών. Η ΕΕ προσφέρει επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Erasmus+, Σε πρόσφατη μελέτη της ΕΕ με βάση τα στοιχεία του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), διαπιστώθηκε ότι οι μετανάστες μαθητές επιτυγχάνουν καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα όταν ενσωματώνονται και προσδοκούν καλές επιδόσεις.

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!