Back to Top

Erasmus+: Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Κάθε αίτηση πρέπει να εστιάζει σε έναν γενικό στόχο και έναν από τους ειδικούς στόχους.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν από τους δύο κάτωθι γενικούς στόχους:

1.τη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση κοινών αξιών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο/συστημικό επίπεδο·

2. η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση κοινών αξιών.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν από τους κάτωθι ειδικούς στόχους:

— Ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, προώθηση της γνώσης, κατανόηση και ενστερνισμός αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων·

— Προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς και ενίσχυση της εκπαίδευσης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της πολυμορφίας στους κόλπους του εκπαιδευτικού προσωπικού·

— Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της παιδείας των μαθητευόμενων, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα σχετικά με τα ΜΜΕ·

— Υποστήριξη της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων μέσω της αξιολόγησης και επικύρωσης των ήδη κεκτημένων γνώσεων·

— Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ομάδων με άγνοια των ψηφιακών μέσων (συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, μεταναστών και νέων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα) μέσω συμπράξεων μεταξύ σχολείων ή επιχειρήσεων και περιβαλλόντων μη τυπικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων βιβλιοθηκών·

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή οργανισμοί άλλων κοινωνικοοικονομικών τομέων καθώς και οργανισμοί με διατομεακές δραστηριότητες (π.χ. πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αθλητικές οργανώσεις, κέντρα αναγνώρισης, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λπ.).

Kαταληκτική ημερομηνία: 26-02-2019

Σχετικός σύνδεσμος:
https://eur-lex.europa.eu

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019 - 20:05

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!