Back to Top

Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι οι εξής:

— να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην υποστήριξη όλων των περιφερειών της ΕΕ,

— να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ —και ειδικότερα μέσω της πολιτικής για τη συνοχή— καθώς και η ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις τους στις ζωές των ανθρώπων,

— να εξασφαλιστεί η διάδοση πληροφοριών και να ενθαρρυνθεί ο ανοικτός διάλογος σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, και το μέλλον της,

— να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την πολιτική συνοχής και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το μέλλον της εν λόγω πολιτικής.

Οι προτάσεις αναδεικνύουν και αξιολογούν τον ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, οι περιφέρειές της και οι τοπικές της κοινότητες. Ειδικότερα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τη συμβολή που έχει η πολιτική συνοχής στα εξής:

— στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,

— στην επίτευξη των κυριότερων προτεραιοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών, οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά —πέραν της δημιουργίας ανάπτυξης και θέσεων εργασίας—, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,

— στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, με παράλληλη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ και εντός των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ,

— στη βοήθεια προς τις περιφέρειες ώστε να τιθασεύσουν την παγκοσμιοποίηση βρίσκοντας τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία,

— στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, καθώς η πολιτική συνοχής εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες της ΕΕ.

Kαταληκτική ημερομηνία: 28-06-2018

Αναλυτικότερα:
Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!