Back to Top

Βραβεία Ευρωπαϊκού Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χωροτακτών βραβεύει για 10η χρονιά στρατηγικές, έργα και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στις αστικές και αγροτικές περιφέρειες της Ευρώπης.

Μέσω των βραβείων, το Συμβούλιο στοχεύει στα εξής:

Επίδειξη στο γενικό κοινό και στο επάγγελμα του χωροτάκτη, ειδικότερα, εκείνων των επιτυχημένων και καινοτόμων έργων σχεδιασμού μέσω των οποίων η ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών αναβαθμίζεται και βελτιώνεται σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Προώθηση των ιδεών και του οράματος του Συμβουλίου για το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του 2013 για τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Αποτύπωση της πολυμορφίας και του ευρύτερου αντικειμένου του πολεοδομικού σχεδιασμού στις μέρες μας. Ειδικότερα τα φετινά βραβεία επικεντρώνονται αποκλειστικά σε έργα που επιδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει σε αειφόρες ενεργειακά λύσεις. Τα έργα θα πρέπει να επιδεικνύουν ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής σχεδιαστικής διαδικασίας, υποστηριζόμενης από επαγγελματίες του χώρου, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς, τοπικές αρχές, παρόχους ενέργειας, αναπτυξιακούς φορείς, και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Το αντικείμενο των βραβείων περιλαμβάνει δημοσιευμένα σχέδια και μελέτες, έργα στα οποία συμμετέχει η τοπική κοινότητα σε διεθνικό, εθνικό και διαπεριφερειακό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

H κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι ζητήματα:

Προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και αειφόρος προσφορά ενέργειας – νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τους δήμους.

Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρες πηγές ενέργειας.

Στρατηγικές και εργαλεία για τη μίξη του χωροταξικού σχεδιασμού και των αειφόρων πηγών ενέργειας.

Πιθανότητες υλοποίησης αειφόρου προσφοράς ενέργειας και υποδομής στο χωροταξικό σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Συμμετοχή κοινωνικών φορέων, διαδικασίες συμμετοχής και επικοινωνίας.

Η επιτροπή θα αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο ο χωροταξικός σχεδιασμός υποστήριξε με ενεργητικό τρόπο την υιοθέτηση ανανεώσιμων/αειφόρων πηγών ενέργειας μέσω πολιτικών απομείωσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν χωροτάκτες και δήμοι από τα 47 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου

Πληροφορίες: http://www.ectp-ceu.eu/

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Αύγουστος 1, 2020 - 09:01

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!