Back to Top

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία και τα οφέλη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και με τη ζημία που προκαλείται από την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της γνώσης και τη μεγαλύτερη δέσμευση των φορέων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση κατά προτεραιότητα, προκειμένου να προαγάγουν τον σεβασμό των ΔΔΙ, με τελικό στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων με το να μειώσουν αφενός τις αγορές προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και, αφετέρου, την πρόσβασή τους σε ψηφιακό περιεχόμενο από παράνομες πηγές.

Για να είναι επιλέξιμοι στην παρούσα πρόσκληση οι υποψήφιοι πρέπει:
— να είναι νομική οντότητα, π.χ. δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, όπως:
— μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ,
— δημόσιος οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,
— πανεπιστημιακό ίδρυμα,
— ιδιωτική επιχείρηση,
— να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 28 κράτη μέλη και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία από τη χώρα εγγραφής τους που πιστοποιούν ότι έχουν συσταθεί νομίμως και είναι καταχωρισμένοι για διάστημα άνω των δύο ετών.

Η μέγιστη διάρκεια (περίοδος επιλεξιμότητας) είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης. Θα μπορούσε να χορηγηθεί παράταση για 6 επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Θα εξεταστούν μόνο δράσεις που σχετίζονται με τις 3 ακόλουθες παρτίδες, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Μια οντότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση σε διαφορετικές παρτίδες και, κατά συνέπεια, να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικές παρτίδες:

Παρτίδα 1: Επικοινωνία με παιδιά μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για σχολεία

Παρτίδα 2: Επικοινωνία με τη νέα γενιά και τους πολίτες

Παρτίδα 3: Επικοινωνία με φορείς χάραξης πολιτικής και με διαμορφωτές κοινής γνώμης μέσω διασκέψεων και πλαισίων δημόσιου διαλόγου

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο EUIPO με τη χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου (e-Form) το αργότερο έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

Αναλυτικότερα:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ζημίες από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Ιούλιος 14, 2018 - 22:07

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!