Back to Top

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (2013-2016)

Η χρήση παράνομων ναρκωτικών και η κατάχρηση φαρμάκων εν γένει αποτελεί μείζον πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από τις υγει­ονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κατάχρησης φαρμάκων, η αγορά παράνομων ναρκωτικών καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της εγκληματικής δραστηριότητας σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας αλλά και παγκο­σμίως.

Το Δεκέμβριο του 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά κατά το διάστημα 2013-2020. Σκοπός της στρατηγικής είναι να συμβάλει στη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών στην ΕΕ. Επίσης στοχεύει στον περιορισμό των κινδύνων και των βλαβών που προκαλούν τα ναρκωτικά στην υγεία και την κοινωνία, υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγιση που υποστηρίζει και συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, παρέχει ένα πλαίσιο για συντονισμένες και κοινές δράσεις και αποτελεί τη βάση και το πολιτικό πλαίσιο για την εξωτερική συνεργασία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης, ισορροπημένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης.

Οι στόχοι της στρατηγικής είναι οι ακόλουθοι:

— να συμβάλει σε μετρήσιμη μείωση της χρήσης των ναρκωτικών, της εξάρτησης από τα ναρκωτικά καθώς και των κινδύνων και των βλαβών που αυτά προκαλούν στην υγεία και την κοινωνία,

— να συμβάλει στη διακοπή της τροφοδοσίας της αγοράς παράνομων ναρκωτικών, καθώς και στη μετρήσιμη μείωση της διαθεσιμότητας παράνομων ναρκωτικών,

— να ενθαρρύνει το συντονισμό μέσω της διεξαγωγής ουσιαστικών διαλόγων και ανάλυσης των εξελίξεων και των προκλήσεων στον τομέα των ναρκωτικών σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο,

— να ενισχύσει περαιτέρω το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα ναρκωτικών,

— να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση όλων των πτυχών του φαινομένου των ναρκωτικών και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων προκειμένου οι πολιτικές και οι δράσεις να βασίζονται σε έγκυρα και πλήρη στοιχεία.

Το παρόν σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, κατά το παράδειγμα της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά, βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ και προασπίζει τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, ήτοι το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασίζεται επίσης στις συμβάσεις του ΟΗΕ - οι οποίες παρέχουν το διεθνές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, της χρήσης παράνομων ναρκωτικών- καθώς και στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το σχέδιο καθορίζει τις δράσεις που θα αναληφθούν για την επίτευξη των σκοπών της στρατηγικής. Οι δράσεις διαρθρώνονται γύρω από τους δύο τομείς πολιτικής της στρατηγικής:

— τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών και

— τη μείωση της προσφοράς ναρκωτικών

και τα τρία οριζόντια θέματα της στρατηγικής:

— το συντονισμό,

— τη διεθνή συνεργασία και

— την ενημέρωση, την έρευνα, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Οι δράσεις ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά κατά το διάστημα 2013- 2020. Κατά τον καθορισμό των δράσεων, ελήφθη μέριμνα ώστε να είναι τεκμηριωμένες, επιστημονικά έγκυρες, χρονικά δεσμευτικές, ρεαλιστικές, μετρήσιμες, να έχουν σαφή σχέση με την ΕΕ και να αποφέρουν προστιθέμενη αξία. Στο παρόν σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται χρονοδιαγράμματα, αρμόδιοι φορείς, δείκτες και μηχανισμοί συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης.

Όπως ορίζεται στη στρατηγική, η λεπτομερής εφαρμογή της θα πρέπει να καθοριστεί σε δύο διαδοχικά σχέδια δράσης. Το ανά χείρας σχέδιο δράσης καλύπτει την τετραετία 2013-2016. Το δεύτερο σχέδιο δράσης για το διάστημα 2017-2020 θα εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση της εξωτερικής ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά που αναμένεται έως το 2016 και αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι άλλες σχετικές στρατηγικές και αξιολογήσεις.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018 - 15:24

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!