Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 41 λεπτά

Πιλοτικό Έργο Έρευνας για την Άμυνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας

Τετ, 23/03/2016 - 14:00

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Πιλοτικού Έργου Έρευνας για την Άμυνα που χρηματοδοτείται από την Ένωση. Η διαχείριση του Πιλοτικού Έργου καθώς και η υλοποίησή του μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έχουν ανατεθεί στον ΕΟΑ σε συνέχεια συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων που συνήφθη με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για τα εξής θέματα:

2nd ERANETMED Joint Call on Environmental Challenges and Solutions for Vulnerable Communities

Τρί, 22/03/2016 - 12:32

The present statement is an announcement of the second joint transnational research call of ERANETMED co-funded by the following Euro-Mediterranean countries:

Algeria, Cyprus, Egypt, France, Greece, Germany, Italy, Lebanon, Malta, Morocco, Tunisia, Turkey, Spain (other countries may join before the official announcement of the Call).

Research teams from the above mentioned countries are eligible for funding, unless otherwise specified in national rules of funding agencies which will be published on the official launch of the joint call.

Τομέας Διευρωπαϊκών Υποδομών Ενέργειας από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Παρ, 18/03/2016 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση: CEF-Energy-2016-1

Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον Τομέα της Υγείας (2014-2020)

Πέμ, 17/03/2016 - 08:29

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποτελείται από:
— πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς
— πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις πολυετείς συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων λήγει στις 21 Ιουνίου 2016.

Αναλυτικότερα:
Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον Τομέα της Υγείας (2014-2020)

Erasmus+ Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Τετ, 16/03/2016 - 11:36

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο έναν από τους δύο ακόλουθους γενικούς στόχους, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Σχέδιο Ενδοαφρικανικής Κινητικότητας Ακαδημαϊκών

Τετ, 09/03/2016 - 22:51

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κατ’ επέκταση, η συμβολή στη μείωση της φτώχειας μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας εκπαιδευμένου και με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων εργατικού δυναμικού στην Αφρική.

H2020 SME Innovation Associate (INNOSUP-02-2016)

Πέμ, 03/03/2016 - 10:47

The 'H2020 SME Innovation Associate' (INNOSUP-02-2016) will help SMEs and Start-ups to find the most highly-skilled and experienced researchers on the research job market. The programme will assist SME by:

Under the European Maritime and Fisheries Fund: Blue Labs - innovative solutions for maritime challenges

Τετ, 02/03/2016 - 09:53

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, is launching a call for proposals with a view to concluding grant agreements for projects in the field of Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges.

Deadline Application: 31-05-2016

Further details:
Under the European Maritime and Fisheries Fund: Blue Labs - innovative solutions for maritime challenges

Under the European Maritime and Fisheries Fund: Blue Careers in Europe

Τετ, 02/03/2016 - 09:49

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, is launching a call for proposals with a view to concluding grant agreements, for projects in the field of skills' development for the blue economy.

Deadline Application: 31-03-2016

Further details:
Under the European Maritime and Fisheries Fund: Blue Careers in Europe

«Enjoy it’s from Europe» Μέχρι τις 28 Απριλίου οι αιτήσεις για τα νέα προγράμματα προώθησης τροφίμων, με απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Τρί, 01/03/2016 - 10:56

Δέκα (10) προκηρύξεις για ισάριθμα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από ομάδες παραγωγών, συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι τις 28 Απριλίου στις 17.00 ώρα Βρυξελλών δημοσίευσε η ΕΕ.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 - Πολυπρογράμματα - Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Πέμ, 04/02/2016 - 10:56

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 - Απλά Προγράμματα - Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Πέμ, 04/02/2016 - 10:51

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

COS-DESIGN-2015-3-06: Design-based consumer goods II

Τετ, 03/02/2016 - 12:22

The call for design-based consumer goods aims to shorten the time-to-market of innovative solutions, remove obstacles to wider application of creative solutions, create or enlarge markets for related products (or services) and finally improve the competitiveness of European SMEs in world markets. Moreover, there is an important potential to replicate the innovations not only in participating SMEs but also across the supply-chain while generating important spill-over effects.

Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

Τετ, 03/02/2016 - 09:51

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Κοινής Επιχείρησης "Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2"

Τρί, 02/02/2016 - 10:19

Ανακοινώνεται η προκήρυξη υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2016 της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΕ ΚΚΥ2).

Καταληκτική ημερομηνία: 03-05-2016

Πρόγραµµα «EUROSTARS Κύπρου»

Τρί, 02/02/2016 - 10:06

Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Πρόσκληση) αφορά στο Πρόγραµµα «EUROSTARS Κύπρου». Η Πρόσκληση περιέχει, ανάµεσα σε άλλα, πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους, τον προϋπολογισµό, τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών, τους δικαιούχους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, διαπραγµάτευσης, χρηµατοδότησης και παρακολούθησης των έργων.

Πρόσκληση Yποβολής Προτάσεων υπό τον Μηχανισμό Συγχρηματοδότησης Κίνας-Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία

Δευ, 25/01/2016 - 09:32

Tο Κινεζικό Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας ανακοίνωσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπό τον Μηχανισμό Συγχρηματοδότησης Κίνας-Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (EU-China Co-Funding Mechanism (CFM) for Research and Innovation). Η πρόσκληση αυτή θα συμβάλει στην εμβάθυνση της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών και Κινεζικών φορέων και εταιρειών καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος "Horizon 2020".

Call for proposals: Projects on Maritime Spatial Planning (MSP)

Πέμ, 14/01/2016 - 21:43

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, is launching a call for proposals, acting under the powers delegated by the European Commission with a view to concluding grant agreements for the implementation of projects on Maritime Spatial Planning (MSP).

EIT’s 2016 Call for Knowledge and Innovation Communities (KIC) Proposals

Πέμ, 14/01/2016 - 11:08

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) invites applicants to submit their proposals with a view to selecting and designating a
Knowledge and Innovation Community (KIC) in each of the following thematic areas:

1) Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers; and
2) Added-value Manufacturing

The deadline for the submission of proposals is: 14 July 2016 [17h00 local time in Brussels]

Further details:
http://eit.europa.eu

EU Action Grants Combating Different Forms of Intolerance

Τετ, 30/12/2015 - 08:21

The European Union is currently inviting Action Grants supporting transnational projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance. This call for proposals for action grants is based on the 2015 annual work programme of the Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme). The proposals under this call will focus on the priorities described below:

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019 - 20:05

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!