Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 12 λεπτά

Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for proposals WP 2015

Τρί, 24/03/2015 - 20:33

Experts have to register themselves on the Expert area in the Participant Portal. The profile needs to include the "Personal Details" and "Languages" as well as any relevant information on "Education", "Area of Expertise" and "Professional Experience" of the expert.

ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND - call for proposals HOME/2014/AMIF/AG/ASYL

Παρ, 20/03/2015 - 16:09

Project applications under the present Call for Proposals will aim at identifying,
developing and promoting good practices pertaining to the following priorities:
1) identification of special needs of vulnerable asylum seekers7
related to the asylum
procedures and the reception conditions;
2) provision of legal and procedural information free of charge;
3) integration of persons benefiting from international protection.

Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

Τετ, 11/03/2015 - 15:09

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Τετ, 11/03/2015 - 14:14

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:
CEF-Energy-2015-1

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης COFASP-ERANET "Call for applicants for transnational research in the thematic areas Aquaculture, Fishery and Seafood Processing"

Τετ, 04/03/2015 - 14:43

Στόχος του έργου είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων των κρατών μελών της ΕΕ για την ανάπτυξη της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, της οργάνωσης της αλιευτικής, υδατοκαλλιεργητικής έρευνας, καθώς και της έρευνας που σχετίζεται με τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του COFASP-ERANET ανακοινώθηκε τη 15η Φεβρουαρίου 2015, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στους τομείς “Aquaculture, Fishery and Seafood Processing”.

M-ERA.NET: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τετ, 18/02/2015 - 17:27

Το Δίκτυο M-ERA.NET έχει ανακοινώσει στις 3 Φεβρουαρίου 2015 Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις.

Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation-Town Twinning

Τετ, 04/02/2015 - 09:37

Town twinning
Town twinning supports projects bringing together citizens from twinned towns to debate on concrete issues from the European political agenda. They will develop opportunities for societal engagement and volunteering at EU level.

Town twinning projects must:

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns

Τετ, 04/02/2015 - 09:35

Networks of Towns are expected to
- present projects which integrate a range of activities (such as citizens' meetings, expert workshops and conferences within the network) around the same subject.
- have defined target groups for which the selected themes are particularly relevant and involve community members active in the subject area (i.e. experts, local associations, citizens and citizens’ groups directly affected by the theme, etc.);

Support Human Rights Education with Children and Young People

Τρί, 03/02/2015 - 08:52

With this call, the Council of Europe’s Youth Department invites for expressions of interest for training courses to be held in 2015 in accordance with the criteria and priorities outlined below.

Priority will be given to those proposals that:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ "Ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής για τη συνεχή επαγγελματική εκπάιδευση και κατάρτιση"

Δευ, 02/02/2015 - 13:54

Στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στον συντονισμό της παροχής ποιοτικής και προσβάσιμης συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) και να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί σημαντικά η αξιοποίηση περαιτέρω ευκαιριών κατάρτισης, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού

Παρ, 30/01/2015 - 09:42

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

Πρώτη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου INCOMERA

Παρ, 30/01/2015 - 00:23

Με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης στον χώρο των νανοεπιστημών (NMP technologies), ανακοινώνεται η πρώτη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου INCOMERA, η οποία θα είναι ανοικτή από τις 2 Ιανουαρίου 2015.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη ζημία που προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία

Πέμ, 29/01/2015 - 16:58

Γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ευαισθητοποίηση για την αξία και τα οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), αλλά και για τη ζημία που προκαλεί η παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων, μέσω της συμμετοχής ενδιαφερομένων, πολλαπλασιαστών και μέσων επικοινωνίας, και της ενθάρρυνσης διαπροσωπικών επαφών.

Call for proposals: COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International

Παρ, 23/01/2015 - 12:57

The main objective of the action is to intensify cluster and business network collaboration across borders and sectoral boundaries and to support the establishment of European Strategic Cluster Partnership to lead international cluster cooperation in fields of strategic interest – notably in support of the development of emerging industries.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών σχετικά με τις επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Παρ, 23/01/2015 - 12:28

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την επιχορήγηση των ακόλουθων στόχων χρηματοδότησης:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών σχετικά με τις επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Παρ, 23/01/2015 - 12:24

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθορισθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών στο πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το 2014.

Το ενδεικτικό διαθέσιμο ποσό για τις προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι 930 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET για τη δράση TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Aligning national/regional translational cancer research

Πέμ, 22/01/2015 - 11:54

Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε, την 15η Ιανουαρίου 2015, Κοινή Προκήρυξη με τίτλο: Translational research on human tumour heterogeneity to understand and overcome recurrence and resistance to therapy". Θα συγχρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ταιβάν, Τουρκία.

Πρόκληση Υποβολής προτάσεων - Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας

Τετ, 21/01/2015 - 11:05

Με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας —πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ συγκροτείται ένα πλαίσιο για την κοινή συνεισφορά των ευρωπαίων εθελοντών, προκειμένου να στηρίζει και να συμπληρώνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις τρίτες χώρες.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις υλοποιούμενες στο πλαίσιο του COST - European Cooperation in Science and Technology

Τρί, 30/12/2014 - 12:12

Το COST είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των ερευνητών σε όλη την Ευρώπη με την παροχή στήριξης για δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης του COST.
Στο πλαίσιο του COST ανακοινώθηκε νέο OPEN CALL σύμφωνα με το οποίο προτάσεις μπορούν να υποβάλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πρώτη συλλογή των προτάσεων θα γίνει την 24η Μαρτίου 2015.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" - EAC/A03/2014

Πέμ, 25/12/2014 - 22:31

H Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής δρομολογεί πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη δράση της Ένωσης «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το έτος 2021 για πόλεις που βρίσκονται σε υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες στην ΕΕ και συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση του ρόλου της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για το έτος 2021 σε μία από αυτές τις πόλεις.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Δευτέρα, Οκτώβριος 23, 2017 - 21:42

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!