Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 56 λεπτά

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+: Συμπράξεις EEK και επιχειρήσεων για τη μάθηση σε εργασιακό περιβάλλον και τα προγράμματα μαθητείας

Δευ, 24/10/2016 - 15:04

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποβολή προτάσεων για συμπράξεις ΕΕΚ και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη της μάθησης σε εργασιακό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2017, πριν από τις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Αναλυτικότερα:
Πρόσκλη Υποβολής Προτάσεων Erasmus+: Συμπράξεις EEK και επιχειρήσεων για τη μάθηση σε εργασιακό περιβάλλον και τα προγράμματα μαθητείας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2017

Παρ, 21/10/2016 - 08:56

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του έτους 2017 για το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Για το 2017, τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ ετήσιας αύξησης (13%) από την έναρξη του προγράμματος Erasmus+ το 2014. Από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν σπουδαστές Erasmus, αλλά και καθηγητές, ασκούμενοι, εθελοντές, νέες και νέοι που συμμετέχουν σε σχέδια στον τομέα του αθλητισμού.

Πρόγραμμα Erasmus+ - Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Δευ, 17/10/2016 - 20:09

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Κυρ, 16/10/2016 - 23:36

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την παροχή επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το 2016 και για τη χρηματοδότηση της εφαρμογή του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) — Τομέας μεταφορών:

Internal Security Fund - Police in the area of mobile criminality

Κυρ, 09/10/2016 - 22:24

The present Call for Proposals aims at funding projects in the area of mobile criminality Project applications must aim at boosting the operational activities of the law enforcement, with regard to the mobile nature of organised criminal groups.

Project applications submitted under the present Call for Proposals must address at least one of the following priorities:
1. Organised property crime
2. Other criminal markets, including synergies between them, addressing the mobile nature of the phenomenon.

Deadline Application: 12-01-2017

Πολυτομεακές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τετ, 28/09/2016 - 11:52

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προκηρύσσουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2016 για πολυτομεακές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:

CEF-Synergy-2016-1

2η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Πέμ, 22/09/2016 - 08:37

Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Σε ποιους απευθύνεται
Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)Οργανισμοί δημοσίου δικαίου Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο

Eπιχορηγήσεις στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τετ, 21/09/2016 - 14:44

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2016 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:
CEF-TC-2016-4: Safer Διαδίκτυο (ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου)

Open Call: Support for Your Youth eParticipation Project

Κυρ, 18/09/2016 - 19:29

Do you have an idea for an eParticipation project for young people and need support? Take part in the EUth Open Call and make your eParticipation project come true! In the framework of the research and innovation project EUth, the European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA) will support 10 project proposals with 10.000 € each to implement youth eParticipation projects using the digital toolbox “OPIN”.

ESPON EGTC — Invitation for stakeholders to submit proposals for targeted analyses

Κυρ, 18/09/2016 - 15:47

The ESPON EGTC is therefore pleased to announce the next cut-off date for the submission of proposals for Targeted Analyses. These projects shall use ESPON territorial evidence in concrete practise with the objective of directly contributing to informing policy decisions and territorial development strategies.

Deadline Application: 13-01-2017

Further details:
https://www.espon.eu

Third AQUAEXCEL2020 Call for Access Now Open

Τρί, 13/09/2016 - 09:38

The third AQUAEXCEL2020 (AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020) Call for Access is now open, with a deadline of 14 October 2016.

Μηχανισμός απονομής βραβείων Galileo-EGNOS για καινοτόμες ιδέες και υποστήριξη κατά την περίοδο επώασης

Σάβ, 13/08/2016 - 13:29

Συμβολή στα βραβεία και στην υποστήριξη κατά την περίοδο επώασης που παρέχεται μέσω της λειτουργίας ενός μηχανισμού απονομής βραβείων και υποστήριξης κατά την επώαση, για καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες στην τεχνολογία GNSS (παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης) της ΕΕ (EGNOS και Galileo), με στόχο της προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας και την αξιοποίηση των υψηλών τεχνολογιών σε όλη την Ευρώπη. Ο δικαιούχος/οι δικαιούχοι αυτής της επιχορήγησης θα κινητοποιήσει/-ουν άλλες οντότητες για τη συγχρηματοδότηση των βραβείων και την υποστήριξη κατά την περίοδο επώασης.

Call for proposals for Promoting HEPA policy measures and actions for refugees

Τετ, 10/08/2016 - 22:44

The general objective of the call is to promote health-enhancing physical activity in EU and national policy.

The specific objective is to promote broader access to the practice of sport and physical activities for refugees.

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation-Town Twinning

Κυρ, 07/08/2016 - 22:49

Town twinning is aimed at activities that involve or promote direct exchanges between European citizens through their participation in town twinning activities and encourage networking and cooperation between twinned towns. The measure Town twinning is the first Measure of the Strand 2.

EU Aid Volunteers Initiative: Deployment of EU Aid Volunteers

Κυρ, 07/08/2016 - 22:46

The EU Aid Volunteers initiative brings volunteers and organisations from different countries together to work on humanitarian projects worldwide. The objective of this call is to fund projects involving the deployment of EU Aid Volunteers.

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns

Κυρ, 07/08/2016 - 22:42

Network of towns is aimed at providing funding to municipalities and associations working together on a common theme in a long term perspective, and wishing to develop networks of towns to make their cooperation more sustainable.

Call Proposals at Single Points of Contact - Increasing Awareness among Entrepreneurs in COSME Programme

Τρί, 26/07/2016 - 09:11

The present call for proposals aims at achieving the following general objectives:

create better conditions for SMEs' expansion in the Internal Market

raise awareness of the Points of Single Contact (PSC) among the European businesses and entrepreneurs so that they know where to turn for information or assistance, or on how to interact with public administrations in order to get established or to provide services in the EU

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος «EUROSTARS 2»

Σάβ, 23/07/2016 - 09:35

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2», η οποία έχει καθοριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life 2016

Σάβ, 16/07/2016 - 20:02

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020 - 18:46

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!