Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 2 λεπτά

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation-Town Twinning

Κυρ, 07/08/2016 - 22:49

Town twinning is aimed at activities that involve or promote direct exchanges between European citizens through their participation in town twinning activities and encourage networking and cooperation between twinned towns. The measure Town twinning is the first Measure of the Strand 2.

EU Aid Volunteers Initiative: Deployment of EU Aid Volunteers

Κυρ, 07/08/2016 - 22:46

The EU Aid Volunteers initiative brings volunteers and organisations from different countries together to work on humanitarian projects worldwide. The objective of this call is to fund projects involving the deployment of EU Aid Volunteers.

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns

Κυρ, 07/08/2016 - 22:42

Network of towns is aimed at providing funding to municipalities and associations working together on a common theme in a long term perspective, and wishing to develop networks of towns to make their cooperation more sustainable.

Call Proposals at Single Points of Contact - Increasing Awareness among Entrepreneurs in COSME Programme

Τρί, 26/07/2016 - 09:11

The present call for proposals aims at achieving the following general objectives:

create better conditions for SMEs' expansion in the Internal Market

raise awareness of the Points of Single Contact (PSC) among the European businesses and entrepreneurs so that they know where to turn for information or assistance, or on how to interact with public administrations in order to get established or to provide services in the EU

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος «EUROSTARS 2»

Σάβ, 23/07/2016 - 09:35

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2», η οποία έχει καθοριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life 2016

Σάβ, 16/07/2016 - 20:02

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

Preparatory action: Reactivate-Intra EU job mobility scheme for unemployed over 35

Πέμ, 09/06/2016 - 09:17

Στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 (ΕaSI) έχει δημοσιευτεί η με αριθμό VP/2016/011 πρόσκληση με τίτλο: Preparatory action: Reactivate-Intra EU job mobility scheme for unemployed over 35.

3o Πρόγραμμα Δράσης της Ε.E. στον τομέα της Υγείας 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων

Τρί, 24/05/2016 - 21:48

Η παρούσα πρόσκληση αφορά, μεταξύ άλλων, στην παροχή βέλτιστων υγειονομικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανικσμού "Συνδέοντας την Ευρώπη"

Παρ, 13/05/2016 - 10:19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2016 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις τέσσερις παρακάτω προσκλήσεις:

Call for proposals - DG ENV/MSFD Second Cycle

Τρί, 03/05/2016 - 12:40

Implementation of the Second Cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving coherent, coordinated and consistent updates of the determinations of Good Environmental Status, initial assessments and environmental targets.

Deadline Application: 05-09-2016

Further details:
Call for proposals - DG ENV/MSFD Second Cycle

EaSI Programme - Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee

Κυρ, 01/05/2016 - 21:58

The European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020 Programme shall, in all its axes and actions, aim to:

(a) pay particular attention to vulnerable groups, such as young people;
(b) promote equality between women and men,
(c) combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation;
(d) promote a high-level of quality and sustainable employment, guarantee adequate and decent social protection, combat long-term unemployment and fight against poverty and social exclusion.

EACEA/27/2016 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σχετικά με την Ενίσχυση των Οργανώσεων Υποδοχής για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Σάβ, 30/04/2016 - 21:09

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και η μέριμνα για τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις διαδικασίες σχετικά με τους υποψήφιους εθελοντές και τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με σκοπό να τους χορηγηθεί η πιστοποίηση που απαιτείται για την αποστολή εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Με την παρούσα πρόσκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

Call for proposals EACEA/09/2016 – Distribution – Automatic support

Δευ, 25/04/2016 - 11:31

The MEDIA Sub-programme shall provide support for the following:

establishing systems of support for the distribution of non-national European films through theatrical distribution and on all other platforms as well as for international sales activities, in particular the subtitling, dubbing and audio-description of audiovisual works.

Deadline Application: 29-04-2016

Call for proposals EACEA/07/2015 – Distribution – Support to sales agents

Δευ, 25/04/2016 - 11:29

The MEDIA Sub-programme shall provide support for the following:

establishing systems of support for the distribution of non-national European films through theatrical distribution and on all other platforms as well as for international sales activities, in particular the subtitling, dubbing and audio-description of audiovisual works.

Deadline Application: 01-03-2017

Call for Applications EACEA/13/2015 – Distribution Selective Scheme – Support for the transnational distribution of European Films 2016

Δευ, 25/04/2016 - 11:21

The MEDIA Sub-programme shall provide support for the following:

establishing systems of support for the distribution of non-national European films through theatrical distribution and on all other platforms as well as for international sales activities; in particular the subtitling, dubbing and audio-description of audiovisual works.

Deadline Application: 14-06-2016

Call for proposals EACEA 21/2015 – Support for Television Programming of Audiovisual European Works

Δευ, 25/04/2016 - 11:05

The MEDIA Sub-programme shall provide support for the following measures:

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης COFASP-ERANET

Παρ, 22/04/2016 - 09:07

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων των κρατών μελών της ΕΕ και Συνδεδεμένων Χωρών για την ανάπτυξη της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, της οργάνωσης της αλιευτικής, υδατοκαλλιεργητικής έρευνας, καθώς και της έρευνας που σχετίζεται με τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του COFASP-ERANET ανακοινώθηκε την 21η Μαρτίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στους τομείς “Aquaculture, Fishery and Seafood Processing” και συγκεκριμένα στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:

Πρόσκληση Yποβολής Προτάσεων του Ορίζοντα 2020 για τις Βιομηχανίες Βιοπροϊόντων

Τρί, 19/04/2016 - 10:59

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2016 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση. H2020-BBI-JTI-2016

Kαταληκτική ημερομηνία: 08-09-2016

Enhancing Quality Jobs, Apprenticeships and Traineeships in the Tourism Sector across Europe

Τρί, 19/04/2016 - 10:08

The overall objective of this call is to facilitate the uptake of high quality jobs, apprenticeships and traineeships positions in the tourism sector across the EU, with a particular focus on SMEs.

Applicants must be established in one of the 28 EU countries (EU Member states).

The total budget earmarked for the co-financing of projects is estimated at €500.000.

The maximum duration of projects is 18 months.

Maximum EU financing rate of eligible costs: The contribution will be up to 75% of the total cost of the action.

Deadline Application: 09-06-2016

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!