Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 55 λεπτά

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας 2015 της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»

Πέμ, 07/05/2015 - 16:50

Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας, περιλαμβανομένων των προθεσμιών και των προϋπολογισμών για τις δραστηριότητες, διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες (http://ec.europa.eu/research/participants/portal), μαζί με πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν τις προσκλήσεις και τις συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οδηγίες προς τους υποψηφίους για τον τρόπο υποβολής των προτάσεων. Όλες αυτές οι πληροφορίες επικαιροποιούνται, εάν χρειασθεί, στην προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες.

Call for proposals: Supporting competitive and sustainable growth in the tourism sector

Δευ, 04/05/2015 - 10:52

COSME programme intends to co-fund project partnerships that will facilitate the increase of tourism flows during the low and medium seasons, targeting seniors (any person over 55 years old) and the youth (aged between 15 and 29).

Proposals should be presented by consortia made of a minimum of 5 partners from at least 4 different eligible countries (when applying for Themes 1 and/or 2) or at least 2 different eligible countries (when applying for Theme 3).

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2015 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Τετ, 29/04/2015 - 10:19

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2015 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση: H2020-BBI-JTI-2015-01

Αναλυτικά:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.13...

COS-TEDEN-2015-3-05: European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising

Τετ, 29/04/2015 - 10:01

The objective of this call is to support administrative bodies in charge of tourism in eligible countries to design and implement a promotional campaign to raise awareness of the EDEN project and increase the visibility of the European Destinations of Excellence selected in 2007-2015.

Αναλυτικά:

Towards EU Regional Economic Convergence (TREC) - Pilot Projects to reinforce collaboration among clusters and technology centres

Τρί, 28/04/2015 - 10:18

This call aims to maximise the innovation uptake and productivity increases by identifying:
- R&D & innovation solutions and challenges,
- value chain linkages,
- business opportunities for collaboration across borders and sectors, notably between SMEs from less and more economically advanced regions.

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε τεχνολογίες διττής χρήσης στο πλαίσιο αξιολόγησης δυνατότητας συγχρηματοδότησης τους απο ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Δευ, 20/04/2015 - 10:50

The objectives of this Request for Projects (RfP) are the followings:
- Identify Project Holders among the EDA participating Member States (pMS), carrying projects of R&D/R&T or reinforcement of competitiveness in the field of dual-use technologies and seeking financial resources to develop it;
- Select the most promising projects and Project Holders based on eligibility and key performance criteria;
- Provide Technical Assistance to the best project selected to help Project Holders accessing to an ERDF financial support in the form of co-financing.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ECSEL Joint Undertaking

Δευ, 20/04/2015 - 10:46

The ECSEL Joint Undertaking is a public-private partnership in nanoelectronics, embedded software and smart system integration, with the mission to implement a Joint technology Initiative within Horizon 2020. The specificity of the ECSEL JU consists essentially in its three-partite funding scheme: the actions are indeed funded by the private sector supported by both European and national grants. ECSEL JU provides grants for R&I projects selected in open and competitive calls for proposals.

Call for proposals: Statistics for Family Businesses

Πέμ, 16/04/2015 - 14:49

The aim of this call is to provide policy-makers and stakeholders with credible, comparable and systematic information and indicators on the role of the family businesses in national economies. The projects selected should also support the development of statistics in countries which have not yet collected information on family business.

Development of a guidance document and technical assistance for public procurers for bio-based products

Πέμ, 16/04/2015 - 14:34

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (henceforth "EASME") , acting under powers delegated by the European Commission, is launching this invitation to tender for the development of a guidance document to procurers in Europe for bio-based products. This guidance should be about encouraging the active exchange of information on bio-based products, allowing for future procurement criteria development based on available standards.

Grants by the International Fund for Promotion of Culture

Τρί, 14/04/2015 - 12:10

Are you an artist or creator? An NGO or a non-profit private or public body, whose activities contribute to the promotion of culture and artistic creation? If your project is compliant with the criteria indicated in the Operational Guidelines of the International Fund for the Promotion of Culture (IFPC), you can submit your project application and be considered in order to benefit from the financial support of the Fund. Eligible activities for receipt of assistance from the IFPC are:

http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/25284-urbact-iii-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%

Τρί, 07/04/2015 - 16:17

ύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT III, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014, το νέο πρόγραμμα UBACT III αποβλέπει στη βελτίωση του σχεδιασμού των αειφόρων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραμμα θα στηριχτεί στα διεθνικά δίκτυα πόλεων για το σχεδιασμό δράσεων.

Call for Intermediary Organisations of Erasmus for Young Entrepreneurs program

Πέμ, 26/03/2015 - 23:56

The aim of the call is to expand and strengthen the existing network of Intermediary Organisations (IOs)for the Erasmus for Young Entrepreneurs program. The IOs implement the programme at local level. They act as local contact points for newly established entrepreneurs as well as experienced entrepreneurs in the participating countries.

The objective of the call is to select IOs that will implement the Erasmus for Young Entrepreneurs programme at local level. They IOs will recruit and assist the entrepreneurs who will benefit from the programme.

Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for proposals WP 2015

Τρί, 24/03/2015 - 20:33

Experts have to register themselves on the Expert area in the Participant Portal. The profile needs to include the "Personal Details" and "Languages" as well as any relevant information on "Education", "Area of Expertise" and "Professional Experience" of the expert.

ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND - call for proposals HOME/2014/AMIF/AG/ASYL

Παρ, 20/03/2015 - 16:09

Project applications under the present Call for Proposals will aim at identifying,
developing and promoting good practices pertaining to the following priorities:
1) identification of special needs of vulnerable asylum seekers7
related to the asylum
procedures and the reception conditions;
2) provision of legal and procedural information free of charge;
3) integration of persons benefiting from international protection.

Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

Τετ, 11/03/2015 - 15:09

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Τετ, 11/03/2015 - 14:14

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:
CEF-Energy-2015-1

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης COFASP-ERANET "Call for applicants for transnational research in the thematic areas Aquaculture, Fishery and Seafood Processing"

Τετ, 04/03/2015 - 14:43

Στόχος του έργου είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων των κρατών μελών της ΕΕ για την ανάπτυξη της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, της οργάνωσης της αλιευτικής, υδατοκαλλιεργητικής έρευνας, καθώς και της έρευνας που σχετίζεται με τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του COFASP-ERANET ανακοινώθηκε τη 15η Φεβρουαρίου 2015, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στους τομείς “Aquaculture, Fishery and Seafood Processing”.

M-ERA.NET: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Τετ, 18/02/2015 - 17:27

Το Δίκτυο M-ERA.NET έχει ανακοινώσει στις 3 Φεβρουαρίου 2015 Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και καλεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις.

Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation-Town Twinning

Τετ, 04/02/2015 - 09:37

Town twinning
Town twinning supports projects bringing together citizens from twinned towns to debate on concrete issues from the European political agenda. They will develop opportunities for societal engagement and volunteering at EU level.

Town twinning projects must:

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns

Τετ, 04/02/2015 - 09:35

Networks of Towns are expected to
- present projects which integrate a range of activities (such as citizens' meetings, expert workshops and conferences within the network) around the same subject.
- have defined target groups for which the selected themes are particularly relevant and involve community members active in the subject area (i.e. experts, local associations, citizens and citizens’ groups directly affected by the theme, etc.);

Σελίδες

Δημοφιλη

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στη 1 μ.μ

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!