Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 42 λεπτά

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Τεχνική βοήθεια στις οργανώσεις αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της Ε.Ε. (EACEA/09/2017)

Σάβ, 04/03/2017 - 20:20

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων αποστολής και υποδοχής που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και η μέριμνα για τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις διαδικασίες σχετικά με τους υποψήφιους εθελοντές και τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ με σκοπό να τους χορηγηθεί η πιστοποίηση που απαιτείται για την αποστολή εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ σε τρίτες χώρες.
Με την παρούσα πρόσκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Πρωτοβουλία Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε. (EACEA 08/2017)

Σάβ, 04/03/2017 - 19:33

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση σχεδίων αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ. Τα σχέδια αυτά αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων και την ανάταση των ευάλωτων και πληγεισών από καταστροφές κοινοτήτων σε τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της ετοιμότητας έναντι καταστροφών, της μείωσης των κινδύνων καταστροφής και της ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ ανακούφισης, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Κυρ, 19/02/2017 - 18:51

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2017 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

1st Call for project proposals of the ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020

Κυρ, 12/02/2017 - 22:52

The 1st call for project proposals of the ENI CBC “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020 is open starting with 31st of January 2017, 14.00 (GMT+2) with the deadline of the 31st of May 2017, 23:59 (GMT+2).

The 1st call for proposals is open for the project proposals contributing to all Programme thematic objectives and priorities:

Promote business and entrepreneurship within the Black Sea Basin
Priority 1.1 Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors

2017 CEF Transport Blending MAP Call

Πέμ, 09/02/2017 - 19:09

The CEF Transport Blending call is open (deadlines for submission of proposals - 14 July 2017 & 30 November 2017).

Related link:
2017 CEF Transport Blending MAP Call

2nd Call Interreg MED Programme for Modular Projects

Τετ, 01/02/2017 - 21:10

The Interreg MED Programme is pleased to inform you that the second call for Modular Projects of the programming period 2014-2020 is now open to programme priority axes 1, 2 and 3.

Two different types of project are open:

SINGLE-MODULE: open for testing (M2) and capitalising (M3) modules only
Multi-module projects M2+M3 will not be accepted for this call.

INTEGRATED PROJECTS : studying (M1) + testing (M2) + capitalising (M3)
Integrated projects have to include all these modules.

Deadline Application: 31-03-2017

EACEA/05/2017 - Σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας

Κυρ, 29/01/2017 - 19:19

Σκοπός του το προγράμματος είναι:

α) να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγοντας τη διεθνοποίηση και την εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών και των μαθημάτων των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

β) να παράσχει σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και μέλη του προσωπικού τη δυνατότητα να επωφεληθούν σε γλωσσικό, πολιτισμικό και επαγγελματικό επίπεδο από την εμπειρία που αποκτάται μέσω της κινητικότητας σε άλλη αφρικανική χώρα.

Καταληκτική ημερομηνία: 02-05-2017

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Israel 2016-2017

Κυρ, 29/01/2017 - 17:40

The European Union (EU) is currently accepting proposals from eligible organisations for a programme entitled “European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Israel 2016-2017” in order to the promotion and protection of human rights in line with international and domestic standards and obligations and to the upholding of democratic principles.

Objectives:

Εrasmus+: BΔ2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων

Πέμ, 26/01/2017 - 12:37

Οι Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων για στρατηγική τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες εντοπίζουν και αναπτύσσουν συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου για την αντιστοίχιση ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων με σκοπό τη στήριξη της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τομέα.

Τα σχέδια μπορούν να επιτυγχάνουν τους ανωτέρω στόχους εφαρμόζοντας ένα από τα ακόλουθα «Σκέλη»:

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

Πέμ, 19/01/2017 - 16:00

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2017 της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2).

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Τετ, 18/01/2017 - 13:05

Ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Εξ αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

- Αγροδιατροφή (Agrofood)
- Βιοεπιστήμες & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma)
- Ενέργεια (Energy)
- Περιβάλλον (Environment)

Αναλυτικά:
Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

Παρ, 13/01/2017 - 20:11

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση εκστρατειών προώθησης ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων ύψους 128,5 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες με στόχο να συστήσουν τα πολυπληθή ποιοτικά προϊόντα των ευρωπαίων παραγωγών και να προωθήσουν την κατανάλωσή τους. Προκειμένου να λάβει χρηματοδοτική στήριξη για πρόγραμμα προώθησης, π.χ. ως συντονιστής ή άλλος δικαιούχος, ο αιτών πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Action grants under the 2014-2020 Horizon 2020 - research and innovation framework programme

Σάβ, 07/01/2017 - 12:31

Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer-term engagement of citizens, under a Pilot Project E-voting: making the best use of modern technologies for more active and democratic voting procedures European society has changed considerably over the last 25 years as EU citizens increasingly live and work in the other Member States.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2016 για το Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας

Πέμ, 22/12/2016 - 14:11

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την παροχή υποστήριξης για τη δημιουργία νέων μητρώων για σπάνιες ασθένειες (Call ID HP-06-2016).

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποτελείται από:
— πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορηγήσεων σχεδίων.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων λήγει στις 21 Μαρτίου 2017.

Erasmus+ - Key Action 2 - Capacity Building in the field of youth

Πέμ, 22/12/2016 - 09:23

Capacity-building projects in the field of youth cover a range of activities that encourage cooperation between organisations active in youth, education, training and other socio-economic sectors in Programme and Partner Countries from different regions of the world.

These projects aim to recognize and improve youth work, non-formal learning and volunteering and link them to education systems and the labour market. They also support regional and transnational non-formal learning mobility schemes to encourage the participation of youth in society.

Erasmus+: Ευρωπαϊκά προγράμματα Forward-Looking Cooperation (μελλοντοστραφή) στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πέμ, 15/12/2016 - 21:58

Τα προγράμματα Forward-Looking Cooperation (FLCP), είναι διεθνή προγράμματα συνεργασίας με σκοπό τον προσδιορισμό, τη δοκιμή, την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής οι οποίες μπορούν δυνητικά να ενσωματωθούν και να συμβάλουν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Call for Proposals at Maritime Spatial Planning

Τετ, 14/12/2016 - 19:54

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises is launching a call for proposals with a view to concluding grant agreements for the implementation of projects on Maritime Spatial Planning (MSP).

Deadline Application: 31-03-2017

Gurther details:
Call for Proposals at Maritime Spatial Planning

Call for Proposals Intergation of Third-Country Nationals

Τετ, 14/12/2016 - 11:40

The present Call for Proposals aims at funding projects in the area of Integration of third-country nationals.

Deadline Application: 28-02-2017

Further details:
Call for Proposals Intergation of Third-Country Nationals

Call for proposals Nautical Routes for Europe

Τετ, 14/12/2016 - 11:25

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises is launching a call for proposals with a view to concluding grant agreements to develop and promote transnational touristic thematic routes and transnational thematic tourism products in the fields of nautical tourism and water sports tourism.

Deadline Application: 15-03-2017

Further details:
Call for proposals Nautical Routes for Europe

Youth eParticipation Projects

Κυρ, 04/12/2016 - 18:47

In the framework of the research and innovation project EUth, the European Youth and Counselling Agency (ERYICA), has launched a Call for Youth eParticipation Projects!

The idea is to support 10 project proposals with 10.000 € each to implement youth eParticipation projects using the digital toolbox “OPIN”.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τετάρτη, Ιανουάριος 16, 2019 - 21:14
Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019 - 10:33

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!