Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 30 λεπτά

Agricultural digital integration platforms

Πέμ, 13/09/2018 - 09:52

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες.

Η ψηφιοποίηση και η μετατροπή της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και υπηρεσιών στοχεύουν στην υποστήριξη της συμβολής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, μέσω έργων που περνούν πέρα από τα τεχνολογικά όρια και ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ LEIT και κοινωνικών προκλήσεων.

European e-Justice Portal

Τρί, 11/09/2018 - 09:21

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να συνεχίσουν να αναπτύσσονται νέες γενικές υπηρεσίες που επεκτείνουν την περιοχή κάλυψης των διαφόρων ενοτήτων πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Καταληκτική ημερομηνία: 22-11-2018

Aναλυτκότερα:
European e-Justice Portal

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2018

Σάβ, 11/08/2018 - 19:27

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

— Συμπράξεις εθελοντισμού
— Έργα εθελοντισμού
— Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητα — Περιόδους πρακτικής άσκησης και θέσεις απασχόλησης
— Έργα αλληλεγγύης
— Σήμα ποιότητας

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης για Χρηματοδότηση και Υποστήριξη ΜμΕ ταχείας βιομηχανικής πρωτοτυποίησης

Τρί, 31/07/2018 - 17:11

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMable ανακοίνωσε την πρώτη κλήση για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες σχετικά με την προσθετική ή ταχύτατη πρωτοτυποποίηση για βιομηχανική παραγωγή (Additive Manufacturing).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχει στο ICT for Manufacturing SMEs (I4MS), Factories of Future και χρηματοδοτείται από το μεγάλο πρόγραμμα ευρωπαϊκής καινοτομίας και έρευνας Horizon 2020.

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME έργων με αντικείμενο: "Public Procurement of Innovation"

Κυρ, 15/07/2018 - 16:49

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της πρόσβασής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές εντός της Ένωσης. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να αυξήσει επίσης την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προμήθειας καινοτομίας για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δημόσιων αγοραστών.

Αναλυτικότερα:
https://www.regiocoop.eu

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με αντικείμενο: "Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security"

Σάβ, 14/07/2018 - 22:20

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης σχετίζεται με την Έρευνα & Ανάπτυξη και την καινοτομία αναφορικά με την εδραίωση κοινωνιών ανθεκτικών στις καταστροφές, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τη βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων και της εξωτερικής ασφάλειας.

Aναλυτικότερα:

Maritime Spatial Planning (MSP) Projects

Τετ, 11/07/2018 - 13:56

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises is launching a call for proposals in the field of Maritime Spatial Planning (MSP).

Applicants are encouraged to take into account the principles of the "EASME's environmental policy" when preparing their proposals.

Further details:
https://ec.europa.eu/easme

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020

Πέμ, 28/06/2018 - 13:35

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τις τέσσερις ακόλουθες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2018 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις τέσσερις παρακάτω προσκλήσεις:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας

Δευ, 11/06/2018 - 14:23

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας, από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:

CEF-Energy-2018-2

Το ενδεικτικό διαθέσιμο ποσό για τις προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 500 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ACT-ERANET Accelerating CCS (Carbon Capture and Storage) Technologies

Σάβ, 09/06/2018 - 17:45

Η δράση ACT φιλοδοξεί να συνεχίσει τη διακρατική χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση και ωρίμανση της εφαρμογής της τεχνολογίας CCUS μέσω στοχοθετημένων δραστηριοτήτων καινοτομίας και έρευνας.

Όλα τα κονδύλια θα διατεθούν από εθνικούς προϋπολογισμούς χωρίς τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι χώρες θα υποστηρίξουν αποκλειστικά τους φορείς τους. Δεν θα υπάρξει μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

O συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε περίπου 30Μ€.

Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2

Σάβ, 09/06/2018 - 17:18

Η δράση SOLAR-ERA.NET Cofund 2 φιλοδοξεί να συνεχίσει τη διακρατική χρηματοδότηση έργων για να συμβάλει στη σημαντική μείωση του κόστους των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας, στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τομέα ηλιακής ενέργειας και στην ενίσχυση της ισχυρής θέσης της Ευρώπης στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 - Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Τετ, 30/05/2018 - 09:08

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014 - 2020) ανακοινώνεται η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων «Υγεία–2018».

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
— πρόταση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορηγήσεων σχεδίων.

Οι προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων είναι στις 13 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Τομέας Μεταφορών 2014-2020

Πέμ, 17/05/2018 - 20:13

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Τομέας μεταφορών – 2018 (Γενικό κονδύλιο) για την παροχή επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών για χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Τομέας μεταφορών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 450 εκατομμύρια EUR.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2018 (17:00 ώρα Βρυξελλών)

WiFi4EU: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους

Πέμ, 17/05/2018 - 11:03

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την "Κοινωνία του Gigabit, 2025" η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.).

Αναλυτικά:
WiFi4EU: Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Δευ, 14/05/2018 - 12:00

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Αναλυτικότερα:
Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών

Πέμ, 03/05/2018 - 10:39

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει τις πέντε
ακόλουθες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους
στόχους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2018 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Call for proposals MARE 2018/07 - Preparatory Action "Common curriculum for skippers of small commercial vessels"

Πέμ, 03/05/2018 - 08:41

The general objective of the preparatory action underlying this call for proposals is to increase the opportunities for free movement of professional skippers.

The specific objective is the implementation of a Core Curriculum for Skippers of SCV at EU level.

Further details:
Call for proposals MARE 2018/07 - Preparatory Action "Common curriculum for skippers of small commercial vessels"

Πρόγραμμα Erasmus+ - Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

Τρί, 17/04/2018 - 01:17

Τα σχέδια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν τις περιφερειακές συμπράξεις και την υλοποίησή τους σε στενή συνεργασία με νέους από ολόκληρη την Ευρώπη (χώρες του προγράμματος Erasmus+). Τα δίκτυα θα οργανώνουν ανταλλαγές, θα προωθούν την κατάρτιση (επί παραδείγματι, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι κοινά σχέδια.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Τετ, 11/04/2018 - 15:59

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2018 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Aναλυτικότερα:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Call for Proposals Marine Strategy Framework Directive (MSFD) 2018

Τετ, 28/03/2018 - 12:57

The proposals can contribute directly to the efforts of the regional organisations, such as the Regional Sea Conventions (RSCs), as long as these are directly linked to MSFD implementation requirements. The proposals should support those (sub)regions where Member States have jointly identified certain shortcomings and are committed to address them together in a coherent manner.

Further details:
Call for Proposals Marine Strategy Framework Directive (MSFD) 2018

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Ιανουάριος 17, 2020 - 18:46

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!