Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 25 λεπτά

UCPM - Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution

Πέμ, 07/02/2019 - 08:32

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 85% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Η παρούσα πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

H2020 - Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries

Τετ, 06/02/2019 - 08:39

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

H2020 - Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment

Τρί, 05/02/2019 - 08:23

H παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της διαχείρισης της υγείας και της ευημερίας, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών και τη μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σε ψηφιοποιημένα μοντέλα περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινότητα, επιτρέποντας έτσι καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τη βιωσιμότητα συστήματα υγείας και περίθαλψης.

H2020 - Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare

Δευ, 04/02/2019 - 09:03

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 70% χρηματοδότηση (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%) στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήρανσης με την της ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών ανάπτυξης για τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα.

H2020 - Supporting research organisations to implement gender equality plans

Πέμ, 31/01/2019 - 09:19

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

H2020 - Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data.

Τετ, 30/01/2019 - 10:04

Δράσεις για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών μέσω της χρήσης δεδομένων GEOSS και Copernicus προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

H2020 - Developing the next generation of renewable energy technologies.

Τρί, 29/01/2019 - 09:04

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων στον περιβαλλοντικό τομέα.

Ειδικότερα, η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα – παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην παροχή ενέργειας, οι προσιτές τιμές και ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος – είναι μια πολύπλοκη προσπάθεια που απαιτεί δραστηριότητες Ε&Κ σε πολλαπλά μέτωπα.

H2020 All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship (RIA Research and Innovation action)

Δευ, 28/01/2019 - 08:49

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η πρόσκληση Blue Growth στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων από τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα για διάφορες χρήσεις σε όλο το εύρος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, ενώ στοχεύει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές.

H2020 - Building a water-smart economy and society

Πέμ, 24/01/2019 - 09:02

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

H2020 - Building a water-smart economy and society

1st Joint Call for Εuropean Joint Programme on Rare Diseases

Τετ, 23/01/2019 - 19:11

Στο πλαίσιο του νέου σχήματος Εuropean Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD), ανακοινώθηκε στις 17 Δεκέμβριου 2018, Κοινή Πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετάσχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία. O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ. ευρώ.

Η2020 - Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems

Παρ, 18/01/2019 - 08:31

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

H2020 - Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA)

Πέμ, 17/01/2019 - 08:52

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 65,1 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην περιβαλλοντική αειφορία, μέσω ενός συνδυασμού ώριμων και αποδιοργανωτικών τεχνολογιών. Η επιτυχία θα φανεί στην επίτευξη μετρήσιμων συμβολών σε καθορισμένους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.

H2020 - Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe

Τετ, 16/01/2019 - 08:48

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων στον περιβαλλοντικό τομέα.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να παρέχουν:

-από πλευράς προσφοράς, φθηνότερες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας) οι οποίες θα είναι καλύτερα ενσωματωμένες σε διάφορα επίπεδα του ενεργειακού συστήματος.

Πολυπρογράμματα Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Τρί, 15/01/2019 - 20:11

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι:

α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής στην Ένωση·

β) να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης και να βελτιωθεί η προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Τρί, 15/01/2019 - 20:08

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (εφεξής «Chafea») τη διαχείριση ορισμένων τμημάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της αξιολόγησης των αιτήσεων για απλά προγράμματα.

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Kοινής Eπιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

Τρί, 15/01/2019 - 20:03

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2019 της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (Kοινής Eπιχείρησης ΚΚΥ 2).

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

Εrasmus+ - Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields

Τρί, 15/01/2019 - 09:08

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.230.088 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σκοπός της Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.

URBACT III - Action Planning Networks

Πέμ, 10/01/2019 - 16:44

Το πρόγραμμα URBACT III αναζητά μέχρι 23 νέα δίκτυα σχεδιασμού δράσης.
Τα δίκτυα σχεδιασμού δράσης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις πόλεις της Ευρώπης να βρουν λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις.

Transaction cost support for social enterprise finance

Τετ, 09/01/2019 - 08:59

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης, βελτιώνοντας την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 300.000 έως 1.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Για να είναι επιλέξιμος, ο κύριος αιτών, οι συν-αιτούντες και ο συνδεδεμένος φορέας πρέπει να είναι:

H2020 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative

Τρί, 08/01/2019 - 11:21

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα θέματα:
• Τεχνολογίες ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
• Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων: Τεχνολογίες HPC, Big Data και Cloud
• 5G
• Διαδίκτυο νέας γενιάς

Aναλυτικότερα:
H2020 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τρίτη, Φεβρουάριος 19, 2019 - 09:46
Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019 - 19:24
Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019 - 11:17

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!