Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 32 λεπτά 20 δευτερόλεπτα

Call for proposals MARE: Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

Τετ, 06/05/2020 - 09:05

This is a call for proposals for EU grants in the field of fisheries data collection aimed at strengthening regional cooperation, in accordance with the 2020 Work Programme for grants and procurement financed under the European Maritime and Fisheries Fund.

Further details:
Call for proposals MARE: Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

Πρόσκληση ταχείας υποβολής ερευνητικών προτάσεων από την Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα

Τετ, 04/03/2020 - 09:53

Η Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα (IMI), μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, δημοσίευσε σήμερα μια πρόσκληση ταχείας υποβολής ερευνητικών προτάσεων για την ανάπτυξη θεραπειών και διαγνωστικών μέσων με σκοπό την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Χρηματοδότηση ύψους έως 45 εκατ. ευρώ θα προέλθει από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020», ενώ ανάλογη χρηματοδότηση αναμένεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία, έτσι ώστε η συνολική επένδυση να φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων HERCULE III 2020 - Νομική κατάρτιση και μελέτες

Κυρ, 23/02/2020 - 12:06

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καλέσει τους επιλέξιμους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις στο πλαίσιο ενός από τα ακόλουθα τρία θέματα:

1. Συγκριτικές νομικές μελέτες και διάδοση (θέμα 1) - ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων μελετών συγκριτικού δικαίου (και διάδοση των αποτελεσμάτων και ένα καταληκτικό συνέδριο, κατά περίπτωση)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων HERCULE III 2020 - Κατάρτιση, διάσκεψη και ανταλλαγή προσωπικού

Κυρ, 23/02/2020 - 12:03

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καλέσει τους επιλέξιμους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις στο πλαίσιο ενός από τα ακόλουθα τρία θέματα:

1. Ειδικές συνεδρίες κατάρτισης (θέμα 1) — Ανάπτυξη εξειδικευμένης κατάρτισης για τη βελτίωση των ικανοτήτων διερεύνησης μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και της γνώσης των εξειδικευμένων μεθοδολογιών και τεχνικών.

2. Συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια (θέμα 2) — Διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και σεμιναρίων μεταξύ κρατών μελών, υποψηφίων χωρών, άλλων τρίτων χωρών και διεθνών δημόσιων οργανισμών:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων HERCULE III 2020 - Τεχνική βοήθεια

Κυρ, 23/02/2020 - 11:59

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καλέσει τις εθνικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις στο πλαίσιο ενός από τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

1. Ερευνητικά εργαλεία και μέθοδοι (θέμα 1) - αγορά και συντήρηση εργαλείων και μεθόδων έρευνας, συμπεριλαμβανομένης εξειδικευμένης κατάρτισης για τη λειτουργία των εργαλείων αυτών. Μπορεί να συμπεριληφθεί η αγορά προσαρμοσμένου εξοπλισμού μεταφορών.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»

Σάβ, 25/01/2020 - 22:49

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή μια νέα γενιά δημιουργικών Ευρωπαίων, ικανών να συνεργάζονται χωρίς να αποτελούν γι΄ αυτούς εμπόδιο οι γλώσσες, τα σύνορα και οι επιστημονικοί τομείς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις και οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες που θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ SPORT 2020

Τετ, 15/01/2020 - 12:58

Το πρόγραμμα Erasmus+ με τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2020 – EAC/A02/2019 προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις που υποστηρίζονται μέσω του Προγράμματος αφορούν σε:

EIT Health RIS 2020 Innovation

Τετ, 08/01/2020 - 13:44

Το EIT Health, στο πλαίσιο της δημιουργίας τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας, ανοίγει και το 2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 6 θεματικές ενότητες στον τομέα της Υγείας και της «έξυπνης Υγείας».

Οι προτάσεις που μπορούν να υποβληθούν θα πρέπει να περιγράφουν συνεργασία τουλάχιστον δύο εταιρειών (Startup - ΜμΕ) ή εταιρείας και κάποιου ακαδημαϊκού ή ερευνητικού φορέα. Το ιδανικό σχήμα συνεργασίας αποτελείται από μία εταιρεία, έναν ερευνητικό ή ακαδημαϊκό φορέα και μία μονάδα υγείας. Το δεύτερο καλύτερο σχήμα αποτελείται από μία εταιρεία και μία μονάδα υγείας.

Eπιχορηγήσεις δράσεων 2020 στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Παρ, 13/12/2019 - 20:03

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τα ακόλουθα σκέλη και μέτρα του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»:

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη
— Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης

Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά
— Αδελφοποίηση πόλεων
— Δίκτυα πόλεων
— Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών

Αναλυτικότερα:
Eπιχορηγήσεις δράσεων 2020 στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Erasmus+: Πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης υπό την ηγεσία δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου

Παρ, 06/12/2019 - 15:02

Οι πειραματικές δράσεις ευρωπαϊκής πολιτικής είναι σχέδια διακρατικής συνεργασίας υπό την ηγεσία δημόσιων αρχών υψηλού επιπέδου από τις χώρες του προγράμματος. Περιλαμβάνουν την εξέταση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, του δυνητικού αντικτύπου και της επεκτασιμότητας των μέτρων πολιτικής μέσω παράλληλων επιτόπιων δοκιμών σε διάφορες χώρες, βάσει (ημι)πειραματικών προσεγγίσεων και κοινών πρωτοκόλλων αξιολόγησης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2020

Δευ, 11/11/2019 - 17:24

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

— Έργα εθελοντισμού

— Συμπράξεις εθελοντισμού (ειδικές συμφωνίες για το 2020

— Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

— Θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης

— Έργα αλληλεγγύης

— Σήμα ποιότητας

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ 2020

Τρί, 05/11/2019 - 20:54

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

— Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

— Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

— Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

— Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

— Συμμαχίες γνώσης

— Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα μέτρα στήριξης των δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για το 2020

Παρ, 01/11/2019 - 15:18

Ανακοινώνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το οικονομικό έτος 2020 σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης
στον τομέα της ΚΓΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση: IMCAP — Στήριξη για δράσεις ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για το 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Κοινωνική Ένταξη και Κοινές Αξίες: η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Τρί, 22/10/2019 - 13:41

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της γενικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο σκέλη, ένα για τη γενική εκπαίδευση και την κατάρτιση (σκέλος 1) και ένα για την εκπαίδευση ενηλίκων (σκέλος 2).

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Σάβ, 12/10/2019 - 21:58

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Προβλέπονται δύο κύριες δράσεις:

Πρόγραμμα Erasmus+ - Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Παρ, 04/10/2019 - 15:02

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, των αποκαλούμενων επιχορηγήσεων λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε πανευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε δύο κατηγορίες φορέων: ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) στον τομέα της νεολαίας και πανευρωπαϊκά δίκτυα (άτυπα δίκτυα) στον τομέα της νεολαίας.

Project proposals under the Annual Work Programme 2019

Δευ, 26/08/2019 - 13:28

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Υγεία για Ανάπτυξη», προσφέρει 5.8 εκατομμύιρα ευρώ και από 60% έως 80% χρηματοδότηση σε προτάσεις στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος για το 2019.

Οι κύριες γραμμές του ετήσιου προγράμματος για το 2019 βασίζονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες

Δευ, 08/07/2019 - 19:44

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με τη διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να συνδεθούν με πανευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες και να διασφαλίσει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα:
Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες

4η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Παρ, 21/06/2019 - 10:35

Η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 2 "Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές" και 3 "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων".

4η Πρόσκληση του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης - Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

Τετ, 12/06/2019 - 10:19

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει ως στόχο την προαγωγή της αλληλεγγύης ως αξίας κυρίως μέσω του εθελοντισμού, την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στα κοινά στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενο παράλληλα σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ενισχύοντας τις κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που αφορά τους νέους.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!