Back to Top

Θέσεις εργασιας σε φορείς Ευρ. Ενώσης

Μία θέση Βιολόγου σε ιατρικό κέντρο μέσω της εταιρείας εύρεσης προσωπικού ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Πέμ, 22/01/2015 - 12:38

Η εταιρεία ANΑΔΕΙΞΗ ενδιαφέρεται να καλύψει την παρακάτω θέση για λογαριασμό πελάτη της:

Βιολόγος (MED 1501), Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Γνωστό ιατρικό κέντρο ζητά πτυχιούχο Βιολόγο για πλήρη απασχόληση

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος ως μέλος ομάδας εργαστηρίου, θα ασχοληθεί με την διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων όπως: απομόνωση DNA/RNA, genotyping/ sequency, χειρισμό γενετικού αναλυτή και λοιπές συναφείς εργασίες

Απαραίτητα Προσόντα

Communication Officer at Greenpeace Greece

Πέμ, 22/01/2015 - 12:01

GREENPEACE GREECE Is looking to recruit a creative and strategic-mind

Communications officer

For further details:
http://www.marketingweek.gr

Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πέμ, 22/01/2015 - 12:00

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Επίδραση των κλιματικών αλλαγών σε φυτοφάγα και αρπακτικά αρθρόποδα».

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 2, 2015

Διδακτικό Προσωπικό με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πέμ, 22/01/2015 - 11:58

Το Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε πλήρη ή µερική απασχόληση (ανάλογα µε τον αριθµό των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων σύµφωνα µε το Π.∆. 407/80), επιστηµόνων αναγνωρισµένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώµατος είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά µε τη σύµβαση πρόσληψης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 6, 2015

3 θέσεις στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Πέμ, 22/01/2015 - 11:48

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Θαλάμου σε μόνιμη βάση, που θα εργάζεται με σύστημα βάρδιας σε 6ήμερη βάση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Γενική βοηθητική εργασία στο θάλαμο ασθενών π.χ. φροντίδα ασθενών, απολύμανση και τακτοποίηση εξοπλισμού.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 28, 2015

30 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού (22/01/2015)

Πέμ, 22/01/2015 - 11:22

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις σε Φορείς του εξωτερικού. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

24 θέσεις με Σύμβαση Έργου στο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ε.Σ.Ε.Ε.

Πέμ, 22/01/2015 - 11:12

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 491402, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 16, 2015

10 θέσεις εργασίας σε Εκπαιδευτικούς Φορείς στο εξωτερικό (22/01/2015)

Πέμ, 22/01/2015 - 10:19

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Εκπαιδευτικούς Φορείς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Βρεφονηπιοκόμοι μέσω της AXIA Personal (Γερμανία)

Πέμ, 22/01/2015 - 10:19

Η εταιρεία επιλογής προσωπικού AXIA Personal Ε.Π.Ε αναζητά για συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο για τη στελέχωση κυρίως δημόσιων αλλά και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων της Γερμανίας:

- 12 Βρεφονηπιοκόμους.

Απαραίτητα Προσόντα
- Απόφοιτοι ΤΕΙ (Προσχολικής Αγωγής ή Βρεφονηπιοκομίας)
- Γνώσεις γερμανικών τουλάχιστον σε επίπεδο Β1
- Αγγλικά , Γαλλικά προαιρετικά

Περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/7oX8Bg

Νηπιαγωγοί μέσω της AXIA Personal (Γερμανία)

Πέμ, 22/01/2015 - 10:17

Η εταιρεία επιλογής προσωπικού AXIA Personal Ε.Π.Ε αναζητά για τη στελέχωση κυρίως δημόσιων αλλά και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων της Γερμανίας:

- 10 Νηπιαγωγούς.

Απαραίτητα Προσόντα
- Απόφοιτοι ΑΕΙ (Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών)
- Γνώσεις γερμανικών τουλάχιστον σε επίπεδο Β1
- Αγγλικά, Γαλλικά προαιρετικά

Περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/fNBOjY

Ιατροί με ή χωρίς ειδικότητα μέσω της AXIA Personal (Γερμανία)

Πέμ, 22/01/2015 - 10:14

Η εταιρεία επιλογής προσωπικού AXIA Personal αναζητά άμεσα για τη στελέχωση κλινικών και νοσοκομείων στη Γερμανία:

- Ιατρούς με ή χωρίς ειδικότητα.

Ιατροί των παρακάτω ειδικοτήτων: Νευροχειρουργοί, Ακτινολόγοι, Καρδιολόγοι, Νευρολόγοι, Αναισθησιολόγοι και Ορθοπεδική/Τραυματολογία (http://goo.gl/6upLS2)

Ιατροί για ειδικότητα στην Ακτινολογία, Νευρολογία, Αναισθησιολογία, Καρδιολογία και Παθολογία (http://goo.gl/ayhYf1)

Μία θέση Γενικού Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ

Πέμ, 22/01/2015 - 10:14

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) παρέχει συνδρομή στο Συμβούλιο της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Γενική Διεύθυνση Δ (ΓΔ Δ) της ΓΓΣ είναι αρμόδια για την πολιτική στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Αποτελείται από δύο Διευθύνσεις, με 80 περίπου άτομα προσωπικό. Η Διεύθυνση 1 ασχολείται με τις εσωτερικές υποθέσεις και πραγματεύεται θέματα Σένγκεν, θεωρήσεων και συνόρων, εξωτερικών σχέσεων, ασύλου, μετανάστευσης καθώς και θέματα αστυνομικής και τελωνειακής συνεργασίας.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 17, 2015

Νοσηλευτές/ριες ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΤΕΕ μέσω της AXIA Personal (Γερμανία)

Πέμ, 22/01/2015 - 10:11

Η εταιρεία επιλογής προσωπικού AXIA Personal Ε.Π.Ε αναζητά για τη άμεση στελέχωση κυρίως δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων της Γερμανίας

- Νοσηλευτές/ριες ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΤΕΕ

Απαραίτητα Προσόντα
- Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ του τμήματος Νοσηλευτικής (http://goo.gl/DgQxIA)
- Απόφοιτοι ΙΕΚ ή ΤΕΕ (http://goo.gl/Ed5yZw)
- Γνώσεις γερμανικών τουλάχιστον επιπέδου Β1
- Αγγλικά προαιρετικά

Θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στην Ελλάδα (21/01/15)

Πέμ, 22/01/2015 - 09:54

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.

(Πηγή: Δημοκρατία 21/01/15)

Θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο Εξωτερικό (21/01/15)

Πέμ, 22/01/2015 - 09:43

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στο εξωτερικό, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.

(Πηγή: Δημοκρατία, 21/01/15)

10 θέσεις με Σύμβαση Έργου στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Τετ, 21/01/2015 - 13:54

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις" προτίθεται να συνεργαστεί με δέκα (10) Συμβούλους/Μέντορες με σύμβαση έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 9, 2015

Φιλόλογος και Υπάλληλος Γραφείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης "Συμμετρία" (Λάρισα)

Τετ, 21/01/2015 - 13:50

Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης "Συμμετρία", στην Λάρισα, αναζητεί:

- Φιλόλογο.

Προσόντα Υποψηφίου:
- Πτυχίο Φιλοσοφικής σχολής τμήματος Φιλολογίας
- Εμπειρία στην διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων όλων των τάξεων
- Προϋπηρεσία στην διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων της Γ' Λυκείου
- Υπευθυνότητα, μεταδοτικότητα, οργάνωση χρόνου
- Ενεργή κάρτα ανεργίας

- Υπάλληλο Γραφείου για πλήρη απασχόληση.

Ψυχολόγος με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τετ, 21/01/2015 - 13:24

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ), βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΕΣΥΑ) (ΠΑΥΕΥΣ)» προτίθεται να αναθέσει 1 σύμβαση έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
• Εμπειρία στην θεραπευτική εργασία με άτομα που παρουσιάζουν Αυτισμό
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση Η/Υ

Επιθυμητά:
• Γνώση προγραμμάτων-εργαλείων θεραπευτικής προσέγγισης ατόμων με Αυτισμό

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 10, 2015

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Φεβρουάριος 28, 2020 - 20:39
Παρασκευή, Φεβρουάριος 28, 2020 - 10:08
Τετάρτη, Φεβρουάριος 26, 2020 - 12:40
Τετάρτη, Φεβρουάριος 26, 2020 - 11:33
Δευτέρα, Φεβρουάριος 24, 2020 - 10:21

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!